СамокоВест

РБ настоява да бъде сезиран КС за проверка на изборния резултат

 Breaking News

РБ настоява да бъде сезиран КС за проверка на изборния резултат

РБ настоява да бъде сезиран КС за проверка на изборния резултат
юни 05
13:24 2014

evropeyski izbori 2014Реформаторският блок внесе искане до Президента, НС, МС, ВКС, ВАС и Главния прокурор за сезиране на Конституционния съд за незаконност на изборните резултати. Реформаторите искат ЦИК да извърши ново определяне на изборния резултат, след като се съобрази с решението на Конституционния съд за ново преброяване на бюлетините и преразпределяне на 17-тия мандат. Лидерите на петте партии от блока и проф. Тодор Танев от Гражданския съвет на РБ подписаха искането за оспорване законността на избора на 17-ти член на Европейския парламент. Реформаторите искат Конституционният съд да се произнесе по законността на избора на базата на повторно преброяване на бюлетините.
На основание чл. 394 ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 150 от Конституцията на Република България, Реформаторският блок иска Президентът да упражни правото си на инициатива и да сезира КС за законността на 17-тия мандат от избора на членове на ЕП от България, който беше определен с Решение № 562 – ЕП от 28.05.2014 на ЦИК, се казва още във внесеното  искане. Основанията на РБ за искането са нарушения на Конституцията и на действащия Изборен кодекс, както и редицата сигнали за нарушения, сред които реформаторите посочват следните:
„1. Откриване на изборния ден и провеждането на изборите при непълен състав на секционните избирателни комисии (СИК), както и участие в състава на секционните комисии на хора, които нямат право да бъдат членове на комисиите;
2. Лоша организация, грешки в работата и неподготвеност на избирателните комисии, недостатъци на изборните книжа, които водят до опорочаване на волята на избирателите – развалени копирни машини, свършили тонери, липса на обучение на членовете на СИК;
3. Гласуване в чужбина, извършено в противоречие с правилата на ИК;
4. Купуване на гласове в изборния процес в редица райони и избирателни секции – данни за събиране на лични документи и лични данни, видно от редица телевизионни предавания, излъчени в изборния ден;
5. Контролиран вот чрез множеството регистрирани наблюдатели с неясна цел, което води до ограничаване свободата на волеизявлението на избирателя;
6. Контролиран корпоративен вот;
7. Недопускане на представители на партии/ коалиции в секции поради формални причини, поради което се възпрепятства непосредствения контрол върху изборния процес;
8. Отказ от предоставяне на копие на секционни протоколи или отказ на предоставяне на копие от приложенията на секционните протоколи;
9. Ненавременно произнасяне или отказ от произнасяне на СИК и/или РИК по отношение отказ за преброяване на преференциални гласове за водачи на листи; самият факт на неправилно преброяване на преференциите е съществено нарушение на изборните правила, допуснато от избирателните комисии и непосредствено влияещо върху справедливостта и прозрачността на избирателния процес. ЦИК отказват повторно преброяване с аргумент, че няма съществено несъответствие в резултатите, което е абсолютно невярно заключение. Масово в секционни комисии се разпространява и приема становището, че преференциите за водача не се брояли, което е в противоречие с решение № 398-ЕП на ЦИК. С последното решение не само СИК не са се съобразили, но и РИК, до които Реформаторският блок е подал съответните жалби устно и писмено в изборната нощ и непосредствено след нея; Повторното преброяване, което изискваше справедливостта и правилното отчитане волята на избирателя, беше отказано по неясни съображения;
10. Достъпът на избирателите до секциите е ограничаван най-вече на лица с увреждания;
11. Не са взети мерки за запазване на тайната на вота – това се
наблюдава при откъсване на отрязъка от бюлетината, която е сгъната неправилно, както и в секции с прозорци в тъмната стаичка и пряка видимост към действията на избирателя;
12. Грешки в генералното преброяване – води до неточно определяне на изборния резултат и прави избора на член на Европейския Парламент, за който е определен последният 17-ти мандат, незаконосъобразен; и др.;
13. Протоколи от секции съдържащи данни, че всички избиратели в тези секции са гласували само и единствено за една и същата политическа партия;
14. Протоколи от секции с неточни данни.“
В искането на РБ се цитират и редица сигнали от неправителствени
организации, които са били наблюдатели на изборния процес. „Масовото нарушаване на закона при броенето и отразяването в протоколите на гласовете за водачите на листите е довело и до сериозни нарушения при броенето и отразяването в протоколите на гласовете за партии, коалиции и инициативни комитети“, пише в искането на РБ. Това сериозно рефлектира върху изборния резултат и се явява съществен порок. ЦИК се базира на погрешни данни при преброяването и неправилно разпределя мандатите по партии и кандидати, сочи искането до Президента.
РБ посочва и над 120 секции с непреброени гласове, които въпреки сигналите не са били коригирани . Решение на ЦИК по жалби на РБ няма, което нарушение само по себе си е основание за постановяване незаконосъобразност на резултатите. „В настоящия случай неправилното броене и по-точно липсата на броене е в разрез, както с ИК, така и с Решение 398-ЕП/17.05.2014г. на ЦИК. Този факт следва да възпрепятства постановяване на окончателните резултати преди да е направена съответната проверка или повторно гласуване“, считат още от Реформаторския блок.
Според искането на реформаторите, ЦИК не е осъществила адекватен контрол по прилагането на изборното законодателство и въпреки сигналите за нарушения не е указано на нито една РИК да извърши повторно преброяване на бюлетини, за да се провери дали наистина има секции, в които преференции за водачите на листи не са броени.
„Ясно е, че несъответствието може да бъде открито само при повторно преброяване, а ЦИК изискват доказателства за несъответствието, за да възложат преброяването. Това е омагьосан кръг, чийто последствия са катастрофални за вменените на новоизбраната ЦИК функции да осигурят точно, вярно и справедливо отразяване на резултата от проведените избори“, подчертава в документа Реформаторският блок. Според реформаторите, изборният процес е протекъл в нарушение на
основополагащите демократични конституционни принципи относими към избирателното право, поради което КС следва да обяви изборът на член на ЕП, за който е определен 17-тият мандат, за незаконен.
От Реформаторския блок настояват КС да провери правилното отразяване на преференциалния вот, за да се коригира при необходимост решението за обявяване на имената на избраните членове на ЕП. Те настояват да бъде възложено на ЦИК да извърши ново определяне на изборния резултат след като се съобрази с решението на Конституционния съд за ново преброяване
на бюлетините и преразпределяне на 17-тия мандат.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Абе хора, не разбрахте ли кой е ръководният принцип на работа на местите измамници обсебили...

Забравих да напиша, че преди 7-8 г. направих 2 улични табели от поцинкована оребрена ламарина,...

"В заключение кметът се похвали, че заради брошурите Самоков е получил две награди за иновативни...