СамокоВест

Такса смет остава непроменена през 2014 година

 Breaking News

Такса смет остава непроменена през 2014 година

Такса смет остава непроменена през 2014 година
декември 18
18:08 2013

На последното за настоящата година заседание Общински съвет Самоков прие план-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2014 година. Съгласно решението, промилите за такса смет и през следващата година остават непроменени. Общинарите възложиха на кмета Владимир Георгиев да организира отпечатването и изпращането на съобщения на задължените лица с размера на дължимата такса.

Очакваните постъпления от такса битови отпадъци общо възлизат на 2 656 692 лева. В план-сметката са предвидени 380 433 лева за съфинансиране на изграждането на новото Депо за отпадъци. Заложени са също така 150 000 лв. за саниране, закриване и рекултивиране на неорганизирани сметища. За почистване на улиците, площадите, парковете алеите и останалите пространства за обществено ползване местните управници планират да похарчат 752 000 лева. От тях 452 бона се предвиждат само за метене и миене на улиците. Отделно от това според план-сметката 56 000 лева ще бъдат осигурени за пролетно почистване.

Проблемът обаче е защо планираните дейности все не се случват. През отиващата си 2013 година улиците не бяха измити даже в навечерието на Възкресение Христово, когато по традиция българинът почиства и измива дома си и жизненото си пространство. Но за кметската управа види се традициите не са това, което бяха.

   

Related Articles

1 Comment

Write a Comment

Latest Comments

1 COMMENT Димитров Posted January 15, 2018 at 3:44 PM Г-жо Шехтова...

Г-н Коларов по същество е абсолютно прав-ГБС трябва да плати над 173 млн.лв.-толкова са щетите...

Публично обсъждане, или просто публично представяне? Такъв въпрос си зададох веднага след края на публичната...