СамокоВест

Земеделските стопани имат още 1 ден за подаване на декларации за ползване на земи

 Breaking News

Земеделските стопани имат още 1 ден за подаване на декларации за ползване на земи

Земеделските стопани имат още 1 ден за подаване на декларации за ползване на земи
юли 30
16:42 2013

ploshti v zemedelskoДо 31 юли е срокът за подаване на декларации и заявления за ползване на земеделските земи, лично или чрез упълномощено лице, в общинските служби по земеделие и храни по местонахождение на имотите. Декларациите се подават във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на земеделска земя за стопанската 2013-2014 г., съобщават от МЗХ. В декларациите се посочват формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки един от имотите. Собствениците, които не желаят имотите им да бъдат включени в споразумение, изрично посочат това обстоятелство в декларацията. Всеки един от съсобствениците може да подаде декларация, която е валидна за всички останали съсобственици. Ползвателите на земеделски земи, които желаят да участват в споразумение, подават заявление за участие лично или чрез пълномощник. В заявлението се посочват имотите и правното основание за ползването им, съгласно регистрираните в общинските служби по земеделие договори. В случаите, в които ползвателят на земеделски земи не подаде заявление, се счита, че той ще обработва ползваните от него имоти в реални граници. Споразумението за ползване представлява правно основание при заявяване за подпомагане на единица площ.

Електронни образци на заявления и декларации могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на МЗХ – www.mzh.government.bg, секция “Поземлени отношения и комасация” или от електронните страници на Областни дирекции „Земеделие”. Служителите от общинските служби по земеделие са на разположение за допълнителни разяснения. Декларациите и заявленията могат да бъдат изпратени и по пощата до съответната общинска служба по земеделие, като пощенското клеймо не трябва да е с дата по-късна от 31 юли 2013 г.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Това за шефа на РПУ-та - е чиста шега.Искахме да видим дали носи на майтап.Истината...

Начело със Бато, в сърцата със Тато потъваме дружно в червеното...

Ако протестът е за това-да се открият работни места, за това, че по-голямата част от...