СамокоВест

Договорът за изграждане на новото депо за отпадъци вече е подписан

 Breaking News

Договорът за изграждане на новото депо за отпадъци вече е подписан

Договорът за изграждане на новото депо за отпадъци вече е подписан
август 03
20:17 2012

Днес министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на общината подписаха договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на новото депо. Регионалната система за управление на отпадъците ще обслужва общините Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман. Проектът на стойността 9 000 000 лева се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” С реализацията на проекта се цели намаляване на замърсяването на околната среда в четирите общини, увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и рециклирането им, както и установяване на ефективна система за съвременно управление на отпадъците в региона. Проектът включва изграждането на две клетки за неопасни отпадъци, приемателен център за едрогабаритни отпадъци, инсталация за сепариране, система за улавяне на газовете, както и изграждане на инсталация за компостиране на „зелени” отпадъци. Пред присъстващите министър Караджова обясни, че регионалният център за управление на отпадъците в Самоков е част от  системата от регионални съоръжения осигуряваща екологосъобразно обезвреждане на цялото количество неопасни отпадъци, генерирани в страната.  За изграждането на всички центрове  е предвидено финансиране със средства от Приоритетна ос 2 на ОПОС. По приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” са в изпълнение 9 договора за общините Ботевград, Видин, Столична община, Бургас, Перник, Габрово, Луковит, Варна. В оценка са 7 проекта на общините Малко Търново, Панагюрище, Плевен,Ямбол, Бяла (Русе), Велико Търново и Добрич. Успешно са изпълнени 21 проекта за 9,6 млн. лева.

Related Articles

1 Comment

  1. !!!
    !!! август 03, 22:46

    Къде ще се намира новото депо не стана ясно от матеряла?

    Reply to this comment

Write a Comment

Latest Comments

1 COMMENT Димитров Posted January 15, 2018 at 3:44 PM Г-жо Шехтова...

Г-н Коларов по същество е абсолютно прав-ГБС трябва да плати над 173 млн.лв.-толкова са щетите...

Публично обсъждане, или просто публично представяне? Такъв въпрос си зададох веднага след края на публичната...