СамокоВест

Скоби и глоби за паркиране на тротоари и в зелени площи в община Самоков

 Breaking News

Скоби и глоби за паркиране на тротоари и в зелени площи в община Самоков

Скоби и глоби за паркиране на тротоари и в зелени площи в община Самоков
април 12
09:16 2018

Кметът Владимир Георгиев е съгласувал с ръководството на Районно управление на полицията реда за установяване на нарушения и налагане на санкции за неправилно паркиране, и най-вече върху тротоари и в зелени площи. Нормативното основание е уредено в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на Общински съвет-Самоков.

В глава четвърта на Наредбата се постановява – забранява се паркирането извън разрешените за целта места.

В глава пета, свързана с опазване на общинските имоти и зелените площи на територията на общината, конкретно се забранява паркирането на товарни и леки МПС,  включително  и  ППС  с  животинска  тяга  в  паркове,  градини,  детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, тревните площи и на тротоари в населените места извън разрешените за това места.

В тази връзка интересно е каква санкция грози нарушителите на Наредбата. Контролът и санкциите са уредени в глава седма. Съгласно нея, санкцията за нарушения по глава четвърта, в която се постановява – забранява се паркирането извън разрешените за целта места, е глоба от 50 до 500 лева за физическите лица и имуществена санкция от 500 до 2000 лева за юридическите лица и еднолични търговци. В същото време за нарушения по глава пета, в която конкретно се забранява паркирането на товарни и леки МПС,  включително  и  ППС  с  животинска  тяга  в  паркове,  градини,  детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, тревните площи и на тротоари в населените места извън разрешените за това места, глобата е  от 100 до 1000 лева за физически лица и  имуществена  санкция  от  1000  до 5000 лева  за  юридически  лица  и  еднолични търговци. Така че, в крайна сметка не се знае каква глоба ще отнесе нарушителят – от 50 до 500 лева или двойно по-висока. Но подобни разминавания не са прецедент за наредбите на родните ни избраници. Явно, с колко ще те оскубят ще се определи според това кой кой е, и кой чий човек е.

Наредбата предвижда и блокиране на неправилно паркираните моторни превозни средства с поставяне на така наречените „скоби“. Установяването  на  нарушения  в  зоната,  както и освобождаването  на  блокираните  МПС,  се  организира  и  осъществява  от служители на общината по ред и условия, определени със заповед на кмета на община Самоков, се посочва в Наредбата. За свалянето на скобата сгазилият лука ще трябва да се бръкне с 30 лева. При това поставянето на скоба не изключва възможността на нарушителя да се състави акт за нарушение по Закона за движение по пътищата.

Избраниците ни са постановили още, че при повторно нарушение санкциите са в двоен размер.

Така че, скоби и глоби ще дисциплинират водачите на МПС в община Самоков да не паркират извън разрешените за целта места и най-вече на тротоари и зелени площи, в паркове, градини, детски площадки, пешеходни зони, че там глобата е двойна. Значи ли обаче, че съгласно глава четвърта на Наредбата, паркирането практически е забранено почти навсякъде в града и в останалите населени места от Общината, след като изрично не се указани разрешените за целта места. 

Related Articles

1 Comment

  1. Choveko
    Choveko април 12, 15:41

    Elata na Han Omurtag da vidite kak trotoara e zagraden i prevurnat v parko mqsto.Ne samo da se biete v gurdite.Poglednete ot dqsnata strana.

    Reply to this comment

Write a Comment

Latest Comments

Има и друга мода-режат здрави органи-жлъчки, уж хернии и т.н. А един тарикат праща при...

Не е нужно да си от Англия или някоя друга цивилизована държава, за да прецениш...

Следва да се има в предвид и факта, че самоковската община има на ВЛОГ В...