СамокоВест

На кмета Владимир Георгиев не му пука от РИОСВ

 Breaking News

На кмета Владимир Георгиев не му пука от РИОСВ

На кмета Владимир Георгиев не му пука от РИОСВ
април 24
20:29 2012
Владимир Георгиев

Владимир Георгиев

През 2005 година Общински съвет – Самоков със свое решение № 959 от 29 септември определи терен за депо на изкопни маси и хумус. Депото е разположено в местността „Рашид бегов чифлик” – североизточно от града. Съгласно точка 2 на същото решение, кметът на община Самоков се задължава да организира системен контрол по поддръжка на депото съгласно законовите изисквания и след изчерпване на капацитета му да прекрати със своя заповед експлоатацията му.

По време на двумандатното си управление кметът Ангел Николов не само, че не упражняваше системен контрол, но упорито си затваряше очите какво се случва на депото. Нещо повече – престъпната дейност, която се извършва в местността от близо 8 години бе с личната му протекция и под персоналната му закрила. Има един основен принцип, който важи и в криминологията, първо да се разследват тези, които имат интерес. Види се и в този случай Николов е имал подобаваща на пословичната му ненаситност изгода, за да проявява такова безхаберие. Ако комисионната му пак е била 30%, сумата се измерва в милиони. А ако разпределението е било 50 на 50, както приляга на земляци, то тогава става реч за милиарди. Вече не дотам новият кмет Владимир Георгиев, както се очакваше, се оказа достоен наследник на предшественика си. Престъпленията в така нареченото депо продължават с пълна сила, а г-н кметът здраво държи чадър над нарушителите.

Какво всъщност се случва в местността „Рашид бегов чифлик”? Особено показателно е, че през и покрай така определения терен текат три реки. Депото е в непосредствена близост до коритото на река Искър, а през сами него протичат реките Боклуджа и Гръчки дол и се вливат в Искъра – реката, която е основен водоизточник на София, столицата на България и пресича почти цялата територия на страната. Съгласно законът мястото в никакъв случай не би  могло да се използва като депо за отпадъци. Както се вижда и от решението на Общинския съвет теренът е определен за депониране единствено и само на изкопни маси и хумус. В зависимост къде се извършват изкопните работи това може да бъде пръст, чакъл, пясък или някакъв смесен тип земна маса. И до тук! Правилната организация в депа от този вид изисква различните видове изкопна маса да се складират на отделни участъци, за да се използват по-лесно било в строителството, било за оформянето на градинки и тревни площи. Депото, като всички други депа, задължително трябва да бъде оградено и да се охранява 24 часа в денонощието.

Самоковското депо обаче нито е оградено, нито има надеждна охрана. Отдавна, по-точно от първия ден на възникването си, то съвсем не е място за депониране на изкопни маси. На няколко хиляди квадратни метра се разпростира поредното нерегламентирано бунище. А най-голямото престъпление е, че БКС – фирмата ангажирана със сметосъбирането и сметоизвозването е основният замърсител. Багери, камиони и фадроми на фирмата денонощно бръмчат необезпокоявани от никого и вършат пъкленото си дело. Позволяваме си да посочим поименно главния виновник за проблема, след разговор с живущи в близост до сметището. Роми, които не само живеят до сметището, но и редовно го претърсват с надежда да открият най-вече метал, който да предадат на вторични суровини, всеки ден стават свидетели на чудовищното безобразие. Те твърдят, че това са машини на Кремвишо. (За сведение на институциите съобщаваме, че ако проявяват интерес могат да научат регистрационните номера и кои са шофьорите) Иначе на всички самоковци е известно, че Кремвишо е несменяемият бос на БКС и общински съветник от няколко политически партии и организации – Емил Кривошиев. Абсолютно незаконно БКС добива от терена, определен за депото, хиляди кубически метра инертни материали дневно. За целият този период от време и при средна цена на баластрата злоупотребата възлиза на милиарди левове. Наглостта и алчността на Кремвишо обаче минават всякакви граници. Не стига, че заграби стотици хиляди кубически метри инертни материали, не стига че лапна милиони левове, не стига че изхвърля боклуци в ямите, ами всяка година получава от общинската хазна близо 200 000 лева за почистване на дивите сметища. Ашколсун бе Емиле, ашколсун бе Кремвиш!

В кратерите, които багерите оставят след себе си, камионите изсипват същото количество най-разнородни отпадъци.   Очевидец на случващото се разказа пред екипа на Самоковест, как пътувайки към София видял буквално от земята за се издига черен дим. Спрял автомобила си, за да може, ако е станал пожар, да сигнализира съответните органи. Какво било изумлението му, когато след дима изпод земята изпълзял цял багер. Изкопът бил толкова дълбок, че машината въобще не се виждала от човешки ръст. По процедура след камионите минават булдозерите, които затрупват тоновете боклуци и заравняват терена.

Така че, незаконният добив на инертни материали, независимо от космическата цена на щетата,  ще се окаже по-малкото зло. Огромният проблем е, че в опит да прикрият престъплението си нарушителите предизвикват истинска екологична катастрофа. Върху десетки декари на дълбочина над десет метра е натрупан и пресован плътен слой от всевъзможни боклуци, голяма част от които са изключително опасни. Екозащитници са заснели кофи с отработени машинни масла. На мястото се изхвърлят и след това се зариват и компресирани утаечни филтрати от градската пречиствателна станция. Химикалите, с които се обработват битовите отпадни води водят до пълно унищожение на живите организми във водоемите. Това обрича на гибел за десетки години напред всичко живо по поречието на река Искър. При престъпния добив на инертни материали в местността „Рашид бегов чифлик” са нарушени още редица закони. В резултат на безогледното ровене и копане е променено коритото на река Боклуджа, което съгласно българското законодателство е под пълна забрана. Реката е отклонена на десетки метри от първоначалното си русло. Бекастройци и лично Емил Кривошиев – Кремвишо предизвикаха истински природен феномен. До такава степен ошашавиха реката, че на места тя тече срещу наклона на терена. При това положение отговорът на въпроса през какви мърсотии се просмуква водата и какви страхотии влива в река Искър тъне в пълна мъгла.

За екологичното бедствие са сигнализирани всички отговорни институции. Ръководителите на „Еко Рила” инж. Йордан Терзийски, д-р Владимир Топчийски и инж. Петър Чарийски са внесли мотивирани искания за предприемане спешни и адекватни действия за разкриване на виновниците и за незабавното прекратяване на престъплението. Информирани са и централните медии. По един от сигналите на 21.11.2011 година е извършена проверка от страна на РИОСВ и е съставен констативен протокол. То да се чуди човек защо чиновниците от инспекцията са се задоволили със съставянето на констативен протокол и даване на предписания вместо да съставят акт за нарушение, на база на който на виновните да бъде издадено наказателно постановление. Но така или иначе в констативния протокол са отразени редица нарушения. Записано е дословно: „В деня на проверката се установи, че на депото за изкопни маси в землището на гр.Самоков има наличие и смесване на строителни отпадъци ( тухли, керемиди, фаянсови плочки, изрезки от асфалтова настилка) смесени битови отпадъци (хартия и картон, пластмасови опаковки, текстилни отпадъци) оборска тор, градински отпадъци. Депото е неоградено, според еколога на общината на депото има назначена охрана, която по време на проверката не беше там.

Цитираните в сигнала кофи с моторни масла в деня на проверката не бяха открити на депото. При направения оглед с жалбоподателя се установи, че на мястото, на което са били изхвърлени има изкоп с площ от около 2 декара и дълбочина около 3 метра, направен в почивните дни с цел изземване на инертни материали.”

Грубо пресметнато от тези 2 декара, изкопани на 3 метра дълбочина, незаконно са придобити над 6 000 кубически метра инертни материали. Както се вижда и от протокола това е станало само за два дни. А за 8 – 9 години, който се наема – нека смята какво количество баластра е плячкосано и колко милиарда лева са гушнати. Ние по-скоро искаме да вдигнем едно „Наздраве” за софиянци. Сладка да им е водата, която пият.

Експертите на РИОСВ са дали следните предписания:

„1. Да се извърши почистване на депото за изкопни маси в землището на гр. Самоков от констатираните по-горе строителни, смесени битови и други отпадъци.

срок 06.12.2011 г.

отговорник: Владимир Владимиров Георгиев – Кмет на община Самоков

  2. Да се ограничи достъпът до депото.

срок 06.12.2011 г.

отговорник: Владимир Владимиров Георгиев – Кмет на община Самоков

  3. Да се обособи терен за съхранение на строителни отпадъци съгласно законовите изисквания.

срок 31.01.2012 г.

отговорник: Владимир Владимиров Георгиев – Кмет на община Самоков

  4. Да се актуализира общинската програма в частта за строителните отпадъци

срок 31.01.2012 г.

отговорник: Владимир Владимиров Георгиев – Кмет на община Самоков”

Разбира се кметът Владимир Владимиров Георгиев си сложи на оная работа всички видове предписания на РИОСВ и три месеца след крайния срок на депото нищо не се е променило. Само преди няколко дни Венелин Петков – един от водещите журналисти на BTV, изпадна в потрес от гледката, която се разкри пред очите му и от вонята, която се носи над мястото, където до преди 10 години се простираха китни ливади.

Благодарение на ръководството на „Еко Рила”, сдружението което винаги е проявявало отговорна гражданска позиция, можем да разчитаме, че все някоя от институциите ще си свърши работата. Със сигурност това не е кметът на общината Владимир Георгиев. Тепърва ще се установява каква е истинската причина да не изпълни предписанията на РИОСВ – само за безотговорност ли иде реч или има и по-сериозна мотивация за това. По всяка вероятност няма да е и Районната прокуратура, която вече половин година не е направила нищо по сигнала на екозащитниците. Очакваме поне министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов и главният прокурор, които също са сезирани, да обърнат внимание на проблема. Но надеждите ни са свързани най-вече с OLAF – European Commission. Българите отдавна сме се убедили, че ако нещо добро се случва в държавата, то винаги е под натиск отвън. Затова и ние се уповаваме на европейските структури. Белки през девет държави, та в десета се намери някой, който да озапти самоковските думбази Емил Кривошиев – Кремвишо и баш кметовете Николов и Георгиев, които го протектират да си разиграва коня както намери за добре. А практиката показва, че в повечето случаи европейците не си поплюват и търсят отговорност за всяко нарушение, особено пък когато става реч за  опазване на околната среда и за пари от европейските фондове.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Абе хора, не разбрахте ли кой е ръководният принцип на работа на местите измамници обсебили...

Забравих да напиша, че преди 7-8 г. направих 2 улични табели от поцинкована оребрена ламарина,...

"В заключение кметът се похвали, че заради брошурите Самоков е получил две награди за иновативни...