СамокоВест

В ОУ”Васил Левски” – Ярлово се работи за подобряване качеството на образованието

 Breaking News

В ОУ”Васил Левски” – Ярлово се работи за подобряване качеството на образованието

В ОУ”Васил Левски” – Ярлово се работи за подобряване качеството на образованието
ноември 29
19:38 2012

В ОУ”Васил Левски” – село Ярлово, община Самоков успешно се работи по проект-BG 051PO001-3-1.06. „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес “. С проекта са ангажирани старши възпитателите Надка Мальова и Мариана Стоева. Целта на проекта е подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност. За постигане на основните цели, които си е поставил амбициозният екип по проекта, бе организирана среща на ученици и родители със специалисти от МКБППМН. Илияна Ненкова и Гергана Георгиева изнесоха беседа на тема: “За и против ранните бракове”. Темата е особено актуална за ОУ”Васил Левски”-Ярлово, тъй като в него се обучават голям брой ученици от ромски произход. С превенцията на ранните бракове се цели по-добра интеграция на ромите в българското общество. Практиката показва, че ранният брак е основната причина, поради която голяма част от децата, и преди всичко момичетата, напускат училище преди да завършат основно образование. А липсата на образование от своя страна е пречка за по-нататъшната им социализация. Беседата породи множество въпроси и предизвика оживена полемика. Родителите с интерес се запознаха с излъчената презентация и попълниха предварително подготвена анкета по темата.

Работата по проекта продължава, като предстоят нови срещи-разговори по значими и увлекателни за учениците и родителите въпроси.

 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Това за шефа на РПУ-та - е чиста шега.Искахме да видим дали носи на майтап.Истината...

Начело със Бато, в сърцата със Тато потъваме дружно в червеното...

Ако протестът е за това-да се открият работни места, за това, че по-голямата част от...