СамокоВест

Бюджет 2015 – близо 1 млн. несъбрани приходи и около 5 млн. нереализирани разходи

 Breaking News

Бюджет 2015 – близо 1 млн. несъбрани приходи и около 5 млн. нереализирани разходи

Бюджет 2015 – близо 1 млн. несъбрани приходи и около 5 млн. нереализирани разходи
юни 09
11:07 2016

На проведеното от общинска администрация обществено обсъждане на бюджет 2015 стана ясно, че годината е приключила с близо 1 милион лева несъбрани приходи и около 5 милиона лева нереализирани разходи.

При план от 4 245 665 лв., изпълнението възлиза на 3 743 167 лв. Разликата е основно от непостъпили вноски по плащания от продажбата на Общинския хотел в Боровец. Най-голям дял от местните приходи е от данъчни приходи в размер на 3 107 182 лв., от управление на собственост – 3 743 167 лв. и от общински такси – 2 778 957 лв.

Разходната част се изпълнява на 79,87%, като държавните трансфери изпълнението е на 92,81%, а разходите за общински дейности 70,32%. В цифрово изражение разходите по бюджет 2015 възлизат на 26 291 896 лв.Неусвоените близо 5 милиона лева от Общинска администрация отчетоха като икономии в размер на около 30%. Правилното разчитане на цифрите обаче показва, че кметската управа не си е свършила работата по изпълнение на общинската инвестиционна и управленска програма.

В отчета бяха посочени и направените разходи в изпълнение на проекти, финансирани по европейски програми. Общината е работила през годината по над 20 проекта, като най-сериозните в цифрово отношение са ремонта на отделенията на МБАЛ – Самоков, Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците и противопожарната кула в с. Райово. За финансиране на своя дял по проектите общината е поемала общински дълг от Фонд „Флаг” и безлихвени държавни кредити, като задължението по фонд Флаг вече е погасено, а заемите от държавния бюджет са със срок до края на 2016, така че общината приключва 2015 без просрочени задължения по кредити.

Или, както се казва, по отчета им ще ги познаете.

Предстои приемането на бюджетната равносметка от Общински съвет-Самоков, като разглеждането е включено в предстоящото, юнско, заседание на избраниците ни.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Това за шефа на РПУ-та - е чиста шега.Искахме да видим дали носи на майтап.Истината...

Начело със Бато, в сърцата със Тато потъваме дружно в червеното...

Ако протестът е за това-да се открият работни места, за това, че по-голямата част от...