СамокоВест

Граждани обжалват увеличението на такса смет пред Административен съд – София област

 Breaking News

Граждани обжалват увеличението на такса смет пред Административен съд – София област

Граждани обжалват увеличението на такса смет пред Административен съд – София област
февруари 28
13:39 2017

Група граждани внесоха жалба пред Административен съд-София област срещу увеличението на такса смет за 2017 година в община Самоков. Припомняме, че общинските съветници гласуваха скока в размера на таксата за битови отпадъци с решение № 684 от 22.12.2016г.

В жалбата се посочва – „В нарушение на разпоредбата на чл.77 от АПК общинските съветници са пристъпили към гласуване на визираното Решение от 22.12.016г. без да обсъдят изложените на 16.12.2016 г. становища, предложения и възражения. Това т. нар. обществено обсъждане не е било оповестено своевременно, не е  бил воден и задължителния в такива случай стенографски Протокол. Към настоящия момент е налице едно недобро качество на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци и гласуваното на 22.12.2016 г. увеличаване на таксата битови отпадъци представлява абсолютно нарушение на разпоредбата на чл.8 ал.1 т.2 и т.3 от ЗМДТ. Общо известен е фактът, че приходите от таксите за битови отпадъци винаги се оказват недостатъчни и към днешна дата нерегламентираните сметища (като това с площ от 15 декара около бившия завод за детски играчки) си остават все така неликвидирани. Увеличението на размера на таксата битови отпадъци за 2017 г. е драстично, но няма никаква гаранция, че средствата от увеличените налози няма да бъдат използвани за издръжка на немалката общинска администрация, а и за попълване на празнотите в общинската хазна.“

Жалбоподавателите изтъкват, че общинските съветници са били длъжни да изготвят напълно нова Методика за определяне в левове на таксата смет – според количеството на битовите отпадъци. Разпоредбата на чл. 67 от ЗМДТ е недвусмислена – от 01.01.2017 г. размерът на таксата трябва да се определя в левове на ползвател или пропорционално върху Основа, определена от Общинския съвет, която НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДАНЪЧНАТА  ОЦЕНКА  на недвижимите имоти, тяхната БАЛАНСОВА  СТОЙНОСТ или ПАЗАРНАТА ИМ ЦЕНА.  „Съветниците, които са гласували Решението с номер  № 684 са били длъжни да знаят, че ако се наложи именно те трябва  да доказват ( в хода на предстоящото  адм. дело) съществуването на фактическите основания, посочени в техния Административен акт, както и наличието на законовите изисквания за издаването му. А нашите основания за оспорване на тяхното Решение са няколко: те не са спазили установената форма, съществено са нарушили административно-производствените правила, допуснали са и несъответствие с целта на Закона. Общинските съветници са били длъжни да съобразят своята деятелност  и с разпоредбата на чл.15 ал.3 от ЗНА. Те са знаели, че трябва да упражняват контрол върху бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност в община Самоков, но вместо това са направили точно обратното – причинили са вреда на гражданите на общината. Те са били наясно и с това, че ромските общности не са обхванати пълноценно от данъчната система и че де факто възрастните жители на община Самоков и живеещите в Централната градска част ще бъдат принудени да понесат тежестите от несправедливо начислената такса смет.“, посочват още в мотивите си вносителите на жалбата

По отношение размера на такса битови отпадъци в останалите населени места от общината в жалбата се изтъква, че двадесет и двете села в общината не са на еднакво отстояние от РЦУО, но на 22.12.2016 г. съветниците са предпочели да наложат нещо като уравниловка – за жилищните и нежилищните имоти на физическите лица в селата те са определили  4,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

От казаното по-горе е видно, че определени лица търпят по-малко благоприятно третиране произтичащо от едни привидно неутрални критерии. Хората от селата и пенсионерите от града са в по неблагоприятно положение в сравнение с други лица – налице е непряка дискриминация“, подчертават жалбоподавателите и настояват:

– Общинското ръководство да представи следните доказателства : стенографския  Протокол и аудиозаписа от т.нар. обществено обсъждане от 16.12. 2016 г., стенографския протокол от заседанието на ОбС – Самоков от 22.12.2016 г.

– да бъдат събрани и някои нови доказателства ( носители на информационни данни) : видеозаписът и звукозаписът (осъществени от служителите на кабелната телевизия „Рила”) на заседанието на ОбС  – Самоков на 22.12. 2016 г. По реда на чл. 171 ал.1 изр. 2 от АПК.

– да бъдат изслушани съветниците  П. Георгиев, Ем. Кривошиев и Н. Николов, които са взели най-активно участие в дискусията  по определянето на размера на гореспоменатата такса.

Жалбата е подписана от Илия Масларски – народен представител в 38 –то Народно събрание, Константин Панев – общински съветник от 1995 г. до 2003 г., Анжелино Димитров – секретар на ОбС на СДС от 1997 г. до 1999 г., Димитър Стойчев – активист от общ. организация на НФСБ,  Христо Рътаров  – съучредител на Зелената партия  в България, Николай Шкодрев –   общ. съветник от 1999 – 2003 г.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Ако протестът е за това-да се открият работни места, за това, че по-голямата част от...

Кой обслужи измисления протест?: 1. Кмета Георгиев. Представил се пред самоковските лумпени с...

Шефа на самоковската полиция- рельовеца Попов, носеше ли си шишето-половинка, без което не ходи на...