СамокоВест

Tag "проект-BG 051PO001-3-1.06."

В ОУ”Васил Левски” – Ярлово се работи за подобряване качеството на образованието

    В ОУ”Васил Левски” – Ярлово се работи за подобряване качеството на образованието

В ОУ”Васил Левски” – село Ярлово, община Самоков успешно се работи по проект-BG 051PO001-3-1.06. „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

0 comment Read Full Article

Latest Comments

1 COMMENT Димитров Posted January 15, 2018 at 3:44 PM Г-жо Шехтова...

Г-н Коларов по същество е абсолютно прав-ГБС трябва да плати над 173 млн.лв.-толкова са щетите...

Публично обсъждане, или просто публично представяне? Такъв въпрос си зададох веднага след края на публичната...