СамокоВест

Югозападното държавно предприятие затяга мерките срещу незаконната сеч. Самоков – невралгичен район!

 Breaking News

Югозападното държавно предприятие затяга мерките срещу незаконната сеч. Самоков – невралгичен район!

Югозападното държавно предприятие затяга мерките срещу незаконната сеч. Самоков – невралгичен район!
декември 03
14:49 2014
gora sech brakonieri plastina nug dag gorsko

Добитите дърва са маркирани с пластини за маркиране на добитата дървесина

Югозападното държавно предприятие взема спешни мерки срещу незаконната сеч в подопечните си 38 горски стопанства. Действията са в съответствие с политиката на Министерството на земеделието и храните за повишаване на контрола и опазване на горските територии.
Създадени са 42 мобилни контролни екипа, които ежедневно извършват обход и проверки. Във фокуса на внимание са най-невралгичните райони с висока концентрация на нарушения – Самоков, Ихтиман, Белово. Заради активизиране на нарушенията в района на Разлог са мобилизирани 12 контролни звена, които извършват денонощна охрана на държавните горски територии.
Мобилните екипи проверяват както превозните средства, транспортиращи дървесина, така и отделите в 38-те лесничейства, в които се извършва стопанска дейност. Проверяващите следят за правилното маркиране на насажденията, сечта и първичната обработка на дървесината, както и за коректното изпълнение на технологията за сеч и превоз на дървения материал, съгласно одобрения технологичен план.
При подаден сигнал за нарушения мобилните екипи са в готовност да реагират по всяко време на денонощието.
Всички териториални поделения в обхвата на ЮЗДП вече са обявили обществена поръчка за доставка на пластини за маркиране на добитата дървесина, което е втората стъпка от мерките. Всяка пластина съдържа абревиатурата на съответното поделение и уникален пореден номер, което ще гарантира пълна проследяемост на законността на добития дървен материал.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

На страницата съседна на тази, която касае опълченците на Шипка, са изброени деветте ...

Самоковско опълчение е имало още няколко пъти-в т.ч. и при епичните тридневни боеве над града...

От южната страна на Читалището рано или късно, народът ще постави два паметника-на всички генерали,офицери,...