СамокоВест

Хотел „Арена” и Спортната зала отчетоха сериозни загуби за общинската хазна

 Breaking News

Хотел „Арена” и Спортната зала отчетоха сериозни загуби за общинската хазна

Хотел „Арена” и Спортната зала отчетоха сериозни загуби за общинската хазна
април 30
16:21 2013

 На априлското заседание на общинския съвет бяха представени годишните финансови отчети на общинските дружествата и предприятия за 2012 година. За периода Общинско лесничейство Самоков е реализирало печалба над милион лева. Положителни резултати отчетоха и аптека „Легеартис” – 2000 лв., с която сума ще бъде покрита загубата на аптеката за 2011 година, „Мальовица” – 943 лв., „Самоковконсулт” близо 1000 лв. С печалба завършва предходната година и МБАЛ, в резултат на което на лекарите, медицинския и спомагателния персонал е изплатена 13 заплата, а остатъчната печалба от 1539 лв., съгласно решението на общинския съвет, остава на разпореждане на болничното ръководство. С отрицателен финансов резултат приключва 2012 година В и К „Чамкория” ЕООД, като отчита загуба от 159 000 лв.

Сериозни загуби за общинската хазна нанасят и ОП „Маркетинг, туризъм и туристически дейности” , което стопанисва и управлява хотел „Арена” и „Спортни имоти и прояви”, към които са Спортната зала, Ледената пързалка, стадиона, някои писти и съоръжения. При близо половин милион лева разходи, приходите на „Спортни имоти и прояви” са едва 51 000 лв. от спортната зала, 20 000 от ледената пързалка и 10 000 от басейна, който за 2012 г. беше под управлението на предприятието. Сиреч разликата от около 400 000 лева се покрива изцяло от общинския бюджет. И ако загубите от спортната зала и пързалката се оправдават със социалната им функция, то за загубите от общинския хотел и звеното по маркетинг и туризъм няма никакво оправдание. Въпреки че, трудно може да се приемат за целесъобразни каквито и да било социални дейности, които нанасят на хазната загуби от близо половин милион лева всяка година. Особено в условия на криза. А щетите, които понася общинската хазна от ОП „Маркетинг, туризъм и туристически дейности” са си чиста проба финансово престъпление. Приходите от хотел „Арена” за ноември и декември, двата от общо четири активни месеци за годината, са около 24 000 лева. С постъпленията не могат да бъдат покрити даже заплатите на персонала за същия период. А разходите само за ел.енергия и вода възлизат на около 37 000 лева. За похарчените и през миналата година няколкостотин хиляди лева за дообзавеждане и оборудване на хотела да не говорим. Самоковският данъкоплатец всяка година ще покрива от джоба си близо 1 000 000 за безумието на местната кметска управа да развива несвойствени за администрацията дейности. За да се види пълния размер на загубите ни, настояваме кметът Владимир Георгиев незабавно да публикува на сайта на общината отчетите на общинските предприятия за отминалата 2012 година. Препоръчително е да се огласяват и тримесечните отчети, за да могат гражданите да получават навременна и точна информация за какво се разходват бюджетните средства.

Като единствен мотив за потрошените около 50 милиона лева за построяването на двата хотела – в Самоков и Боровец, и спортната зала кметът Георгиев посочи разкритите нови работни места, които общо са не повече от 60. Пропусна обаче да поясни, че и те обслужват единствено няколкото привилегировани комунистически рода. Не каза, че работните места в Самоковска община са запазена марка за „Я” фамилиите, като например Ярловски, Янкови, Яневи, за които никога не е имало дефицит за работни места и  тлъсти бюджетни заплати, независимо от рекордно високия ръст на безработицата в общината. Така че, потрошените на вятъра милиони от общинския бюджет по никакъв начин не решават социалните проблеми на обикновения самоковски  данъкоплатец. Единственото им разумно разходване би било за изграждане на съвременна инфраструктура, на добри пътища и създаване на благоприятен бизнес климат. Приоритетно бюджетните средства следва да се насочат към привличане на надеждни, печеливши, производствени и дългосрочни инвестиции, като се стимулира частното предприемачество. Всякакви други общински и държавни стопански структури са кауза пердута. Това го доказа близо половинвековния комунистически експеримент, на който бяхме подложени. Социалистическата система се провали преди всичко в сферата на икономиката под натиска на нормалните либерални държави с развито пазарно стопанство. Още в средата на 20 век неокласическите либерални икономисти, като Фридрих Хайек и Милтън Фридман, смятат, че социалистическите планови икономики са обречени на провал, тъй като планиращите не могат да придобият информацията, разпространявана чрез пазарния механизъм, а участниците в икономиката са лишени от адекватна мотивация. Със започналата през 70-те години стагнация на съветската икономика част от тези аргументи започват да се възприемат и от социалистически икономисти. Само самоковските кметове, наследници на въпросните привилегировани комунистически фамилии, независимо че живеят във второто десетилетие на 21 век, не могат да разберат, че общинските предприятия са обречени на провал. Но те толкова си могат. Проблемът е защо избирателите продължават да оставят в ръцете им съдбините и бъднините на всички граждани на общината. Но докато изборът на местните управници се предопределя от неграмотните и малограмотни цигански маси всички останали граждани на самоковска община, тези които с данъците и труда си пълнят общинската хазна, ще бъдат жертва и заложник на симбиозата между комунисти и цигани.  

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Мъртвият е безпомощен, той е пасивен, с мъртвия можеш да правиш всичко. И това е...

Има и друга мода-режат здрави органи-жлъчки, уж хернии и т.н. А един тарикат праща при...

Не е нужно да си от Англия или някоя друга цивилизована държава, за да прецениш...