СамокоВест

Управниците ни се опитаха да продадат на „ВАСКОС” близо 800 квадрата общински парцел за по-малко от 7 лева метъра

 Breaking News

Управниците ни се опитаха да продадат на „ВАСКОС” близо 800 квадрата общински парцел за по-малко от 7 лева метъра

Управниците ни се опитаха да продадат на „ВАСКОС” близо 800 квадрата общински парцел за по-малко от 7 лева метъра
май 22
16:33 2014

vaskos vasil stoqnovОбщинските съветници на Самоков отново заобиколиха закона. На днешното заседание на ОС те продадоха със свое решение на Васил Костадинов Стоянов – съветник от коалиция ДПС-„Евророма”, общински парцел от 777 квадратни метра без търг или конкурс. Съгласно чл. 35 от Закона за общинската собственост: „Продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.”
Родните ни избраници обаче от години заобикалят законовата норма, като продават на свои хора общинските имоти чрез добре работещата схема – „прекратяване на съсобственост”. На първи етап общинарите придават към частния парцел на избраника апетитен общински терен и оформят общ поземлен имот. Както се казва, пришиват към копчето балтон. След това вземат решение за прекратяване на съсобствеността и продават на своя човек имота по цени и при условия, каквито сами си решават без никакви законови пречки. По този ред се облажиха с атрактивни имоти не малка част от избраниците ни, на които сме гласували доверието да защитават общинските интереси.
Най-новият фарс, който разиграха общинарите гласи:
„1…..
2.Общински съвет-Самоков дава съгласие за прекратяване на съсобствеността в ПИ № 23491.8.291 в м.”Червената земя” с площ от 777 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с. Драгушиново чрез продажба на ½ ид.ч. от имота – общинска собственост, съгласно АОС №12796/2014г. на съсобственика „ВАСКОС” ЕООД, при цена 5420 лв.- 6,98 лв./кв.м. без ДДС.
3.Възлага на Кмета да сключи договор с молителите.”
Предложението за продажбата е внесено от кмета на общината Владимир Георгиев с писмо изх. № 9400000376/13.05.2014г.
Никой от общинските съветници не възрази по същество на така предложеното решение, а именно, че сделката си е парекселанс уйдурма. Единствената промяна бе направена по искане на общинския съветник Николай Николов. Той предложи цената да бъде завишена на 30 лева за квадратен метър. Промяната в крайна сметка беше приета и окончателното решение предвижда продажбата да се извърши при по-високата цена. В процеса на разискванията обаче стана ясно, че за парцели по протежение на пътя Самоков-София Общинският съвет вече е гласувал цена 100 лева на метър квадратен. Така че, стойността, на която съветникът от коалиция ДПС-„Евророма” Васил Стоянов, собственик на „ВАСКОС” ЕООД, купува общинския имот е повече от три пъти по-ниска от приетата. В първоначалният вариант на решението, каквото е и предложението на кмета Георгиев, привилегията на Васил Стоянов – Васкос би надхвърлила 14 пъти, каквото е съотношението 6,98 към 100.
Само с това си свое решение общинските съветници ощетиха гражданите на Самоковска община с 54 390 лева. А точно гражданите са истинските стопани на общинската собственост. Оправдават ли избраниците ни гласуваното им доверие да защитават общинските интереси, в което се клеха встъпвайки в мандата си? Отговорът е ваш! Ние залагаме 30 000 срещу 0 за позиция „НЕ”.

Related Articles

1 Comment

  1. Lubcho Trifonov
    Lubcho Trifonov май 24, 12:57

    Kotaraka ne se interesuva kakvo govoriat za nego mishkite!!!

    Reply to this comment

Write a Comment

Latest Comments

Мудна и непрофесионална администрация!...

Аз не знам защо Общината не купи разсад -лозови пръчки и маслодайни рози и да...

Браво на г-н кмета! Освен всички изброени причини за отказа, най важният мотив да бъде...