СамокоВест

Съдът реши – Начинът за определяне на такса смет за жилищни и вилни имоти в община Самоков е незаконен

 Breaking News

Съдът реши – Начинът за определяне на такса смет за жилищни и вилни имоти в община Самоков е незаконен

Съдът реши – Начинът за определяне на такса смет за жилищни и вилни имоти в община Самоков е незаконен
април 04
14:08 2018

Административен съд – София област отмени член 17, ал. (1), т. 1 от Наредбата на Общински съвет-Самоков за определянето и адмнистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Отменената норма касае определяне размера на такса битови отпадъци за жилищни и вилни имоти. Съгласно решението на общинарите, размерът ѝ се определя пропорционално на данъчната оценка на имотите.

Наредбата бе атакувана пред съда от обществено активни граждани на общината. Илия Масларски, Константин Панев, Анджелино Димитров, Димитър Стойчев и Христо Рътаров сезираха съда за закононарушения в посочената Наредба. В жалбата си те посочват, че начинът на определяне на такса битови отпадъци за жилищните и вилните имоти на гражданите пропорционално на данъчната оценка противоречи на чл. 67, алинеи 1 и 2 от Закона за местните данъци и такси. Будните ни съграждани посочват също така, че не е спазена и процедурата за приеманетоков, кметът, на Наредбата.

Позицията на общината е защитавана пред съда от адв. Екатерина Вададжийска и от адв. Мая Христева. Съдът е приел, че жалбоподавателите имат правен интерес да оспорват акта на Общинския съвет, като собственици на недвижими имоти на територията на общината и е допуснал оспорването. В този смисъл, разпоредбата на Общински съвет-Самоков, с която се определя размера на такса смет, засяга правата на всички собственици на жилищни и вилни имоти на територията на общината.

Но

само  Илия Масларски, Константин Панев, Анджелино Димитров, Димитър Стойчев и Христо Рътаров атакуваха Наредбата пред съда.

В мотивите си магистратите посочват – съгласно императивната разпоредба на чл. 67, ал.1 от ЗМДТ в редакцията и към момента на приемането на оспорената Наредба размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци. Когато не може да бъде установено количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател  или пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет. Изводът е, че за определяне таксата пропорционално върху данъчната оценка е необходимо да е налице невъзможност да се установи количеството на битовите отпадъци. С оглед тази законова разпоредба не е предоставен избор на съответния общински съвет относно приложимите методи-според количеството битови отпадъци или пропорционално върху основата, определена от общинския съвет. Само при невъзможност за определяне на таксата за битови отпадъци според количеството им е допустимо тази такса да се определя на база приета от Общинския съвет основа, се сочи още в мотивите на съда.

От всички събрани по делото доказателства не може да се направи извод поради какви причини общинският съвет Самоков е приел размера на такса смет да се определя пропорционално на данъчната оценка на имота, както и в какво се състои невъзможността същата да се определя според количеството на битовите отпадъци на ползвателя, заключават магистратите.

Логично възниква въпроса –

Защо управниците ни, в лицето на кмета Владимир Георгиев и на общинските съветници, съответно не са разработили и приели методика за по-обективно определяне размера на такса смет за жилищни и вилни имоти на база действително количество отпадък. И ако дип Общинска администрация е некадърна да го направи, то да бъде възложено на външен изпълнител. На фона на милионите, потрошени за Регионалното депо за отпадъци, което още така и не работи, и на допълнителните стотици хиляди левове от общинската хазна за дооборудване, разходът за изготвяне на методика ще ни се стори песен.

В крайна сметка Административен съд-София област

Реши

ОТМЕНЯ чл. 17 ал.1 т.1 от Наредба №12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Самоков, приета от Общински съвет –Самоков. с решение №1099 по протокол №31/ 15.12.2005г.,както незаконосъобразна

РЕШЕНИЕТО, след влизането му в сила, да се изпрати на Общински съвет-Самоков. за да обнародва по начина по който е обнародвано оспореното решение, като представи доказателства пред Административен съд- София област за изпълнение на това задължение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България. 

Related Articles

1 Comment

  1. Благовест Коларов
    Благовест Коларов април 05, 07:07

    Браво на малцината будни мои съграждани!

    Reply to this comment

Write a Comment

Latest Comments

Има и друга мода-режат здрави органи-жлъчки, уж хернии и т.н. А един тарикат праща при...

Не е нужно да си от Англия или някоя друга цивилизована държава, за да прецениш...

Следва да се има в предвид и факта, че самоковската община има на ВЛОГ В...