СамокоВест

Според НСИ под прага на бедност са 1,67 милиона българи

 Breaking News

Според НСИ под прага на бедност са 1,67 милиона българи

Според НСИ под прага на бедност са 1,67 милиона българи
декември 14
21:05 2012

По окончателни данни от изследването, проведено през 2011 г., линията на бедност за 2010 г. е 283.75 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1,67 млн. лица, или 22.3% от населението в страната. Това показват изнесените днес данни на Националния статистически институт. В сравнение с предходната година относителният дял на бедните е нараснал с 1.6 процентни пункта. Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността, коментират от националната статистика. Данните за 2010 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 22.3 до 27.1%, или с 4.8 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 41.5%, или с 19.2 процентни пункта. Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните, за преобладаващата част от населението е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица и пенсионерите. През 2010 г. най-голямо увеличение на риска от бедност спрямо предходната година се наблюдава сред безработните – с 3.9 процентни пункта, и при икономически неактивните лица – с 3.4 процентни пункта. При пенсионерите рискът от бедност спрямо предходната година намалява с 1.7 процентни пункта. През изследваната година делът на бедните сред заетите лица нараства с 0.5 процентни пункта до 8.2%, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е приблизително пет пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време. Същевременно рискът от бедност сред работещите жени е с 1.3 процентни пункта по-нисък от този при мъжете. При изчисляване на линията на бедност за всяка област в България е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта, уточняват от НСИ. През 2010 г. най-висок размер на линията на бедност има област София  451 лв., където тя е 18.8%. Същевременно с най-нисък размер на линията на бедност е област Търговище – 183 лв., където равнището на бедност е 17.3%. Област Благоевград има най-нисък относителен дял на бедните – 14.4%, при размер на линията на бедност 265 лв., а с най-висок е област Видин – 36.2%, при размер на линията на бедност 196 лева. Спрямо линията на бедност за страната – 284 лв., седем области имат по-висок размер на линия на бедност – Бургас, Стара Загора, Русе, Варна, София, Перник и София. Поляризацията на населението по доход, измерена чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве в обществото по области, показва, че най-бедните 20% в областите Пазарджик, Сливен, Добрич и Велико Търново имат повече от 8 пъти по-нисък доход от най-богатите 20% в същите области. Най-нисък процент на поляризация има в област Перник (3.9%), където и коефициентът на диференциация е най-нисък – 24.8%. Най-висок коефициент на диференциация – над 37%, се наблюдава в областите Плевен, Велико Търново, Пазарджик и Добрич. Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност  за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC), обясняват от НСИ.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Има и друга мода-режат здрави органи-жлъчки, уж хернии и т.н. А един тарикат праща при...

Не е нужно да си от Англия или някоя друга цивилизована държава, за да прецениш...

Следва да се има в предвид и факта, че самоковската община има на ВЛОГ В...