СамокоВест

Референдумът за мястото на Депото в Самоков стигна до Върховен административен съд

 Breaking News

Референдумът за мястото на Депото в Самоков стигна до Върховен административен съд

Референдумът за мястото на Депото в Самоков стигна до Върховен административен съд
март 30
10:10 2016

От Инициативния комитет за произвеждане на референдум за мястото на Регионалното депо за отпадъци в Самоков внесоха жалба пред Върховен административен съд срещу отказа на Областен управител на Софийска област Росица Иванова да насрочи референдума.

Всички основания на жалбоподавателите публикуваме дословно:

Уважаеми дами и господа Върховни съдии, настояваме да отмените горепосочения отказ на г-жа Р. Иванова да насрочи Референдума с въпрос ,,Трябва ли да бъде променено местонахождението на площадката за изграждане на регионалното депо за отпадъци в ПИ 65231915.100 с обща площ 327024 кв.м. в землището на гр. Самоков на общините Костенец, Долна Баня, Ихтиман и Самоков?” Ние считаме, че въпросът, предмет на процесното Предложение за провеждане на местен Референдум в община Самоков вече е от компетентността и на Областния управител на Софийска област, тъй като ние (членовете на ИК) на 29.09.2015год. по реда на чл. 32 ал.3 от ЗПУГДВМС сме материализирали своето право да поискаме от г-жа Р.Иванова да насрочи Референдума. Нейноното изявление (от 21.01.2016 г.) , че насрочването на местни Референдуми не е в кръга на пълномощията и е повече от некоректно. Прави впечатление, че във своето Писмо ( изх.№ 92-00-214) до нас тя не е пожелала да вземе отношение по наведеното от нас обстоятелство за незаконосъобразните действия на общинските съветници при разглеждането на казуса. Видно е, че те са нарушили разпоредбата на чл. 59 ал.2 т.5 и т.7 от АПК (във връзка с чл. 74 от АПК), видно е също така, че г.жа Р. Иванова отказва да упражни контрол по законосъобразноста на този Акт на Общинския съвет в Самоков (Решение №2109 от 10.09.2015г. от 10.09.2015 г.) А тя би трябвало да знае, че съгласно чл.31 т.4 и т.5 от Закона за администрацията е задължена да осигурява спазването на законноста на територията на Софийска област. Г-жа Р.Иванова не е пожелала да види, че гореспоменатото Решение на ОбС-Самоков е оформено без задължителното посочване на правното основание по АПК. Повече от ясно е, че Мотивите са задължително условие за валидността на всеки административен Акт и тяхната липса в Решението от 10.09.2015г. препятства правото на защита на гражданите от общ. Самоков. Едва на 12.12.2015г. г-жа Обл. управител е забелязала, че към Писмото на Силвия Стойчева до нея липсва не само съответното Становище, липсват и Мотивите на ОбС.Самоков (по гласуваното Решение по Протокол №58 от 10.09.2015г.). И затова с оглед на правилното решаване на случая, ние на 25.01.2016г. изпратихме Предложение до Р. Иванова. Предложихме и при изготвянето на нейното Решение да се съобрази с едно ново писмено доказателство, което ние намираме за съществено. Доказателството, което и изпратихме е Тълкувателното решение (№4 от 22.04.2004г.) на Общото събрание на съдиите от ВАС на РБ. Неизлагането на Мотиви в който и да е административен Акт съставлява основание за отмяната му ( т. 2 от горепосоченото Тълкува-телно решение).

Уважаеми дами и господа Върховни съдии, общоизвестен е фактът, че едно от най важните основания за оспорване на административни Актове е НЕСПАЗВАНЕТО на УСТАНОВЕНАТА ФОРМА (чл. 146 т.2 от АПК ). Ние съвсем ясно сме казали на г-жа Областния управител, че в Решението на ОбС-Самоков (№ 2109 от 10.09.2015г.) НЕ СА ВПИСАНИ МОТИВИ относно тезата за незаконосъо-бразност на въпроса за Референдума. Ясно е, че г-жа Р. Иванова НЕ Е ПОЖЕЛАЛА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ по това твърде важно обстоятелство –дали от формална гледна точка гореспоменатото Решение на ОбС-Самоков е мотивирано? В ЗПУГДВМС не съществува такава правна фигура каквато Обл. Управител на София област описва в своето Обръщение ( изх. № 92-00 -214 от 21.01.2016г.) до нас.

Какво означава въпросът, който е предмет на един Местен референдум да е от РЕГИОНАЛНО, а не само от МЕСТНО значение? Раздел III от ЗПУГДВМС съдържа 18 разпоредби касаещи Местните референдуми. Местните референдуми се произвеждат в общини, райони, и кметства, но НЕ и вОБЛАСТИ. Няма как нашето Предложение за произвеждане на Местен Референдум да е извън обхвата на разпоредбата на чл.26 от ЗПУГДВМС. Община Самоков би могла да прекрати участието си в РЦУО – след обявяването на резултата от Местния референдум. Незнайно защо Р. Иванова счита, че този въпрос се решавал с разпоредбите на ЗУТ ( чл. 97 ал.1 и 3) и на Наредба №7 от 2004г. На МОСВ, МРРБ, МЗГ и МЗ (чл.7 и сл.) Тази тълкувателна теория е несъстоятелна и несериозна, тя показва че длъжностните лица, който я следват са избрали един меко казано ирационален подход.

Към нстоящата Жалба прилагаме следните документи;

– Протокол от 29.01.2016г. от заседанието, на ИК,

– Тълкувателно решение № 4 от 22.04.2004 г. на Общото Събрание на съдиите от ВАС на РБ, брой 213 (5387) от 15.09.2015 г., на в. ,,Сега’’ и заверени копия на пощенския плик от 25.01.2016г. и на Служебната бележка (от 19.02.2016 г.) от Пощенската станция в Самоков.

Накрая бихме искали да уточним, че ние не сме срещу изграждането на депо за отпадъци в община Самоков, ниевъзразяваме срещу неправилния избор на въпросната площадка и продължаваме да настояваме, че гласът на Гражданите на община Самоков трябва да бъде чут.“

Жалбата е подписана от председателя на ИК Благовест Коларов и от членовете – Йорданка Иванова, Георги Хаджийски, Николай Христов, Румяна Костадинова, Константин Панев и Аглика Крушовенска.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Забравих да напиша, че преди 7-8 г. направих 2 улични табели от поцинкована оребрена ламарина,...

"В заключение кметът се похвали, че заради брошурите Самоков е получил две награди за иновативни...

Прав е Кирил Бонев(брат Киро), че управниците ни страдат от "сърдечна недостатъчност" или по иначе...