СамокоВест

РДГ-София и ДГС-Самоков организират обществено обсъждане на инвентаризацията на горските територии

 Breaking News

РДГ-София и ДГС-Самоков организират обществено обсъждане на инвентаризацията на горските територии

РДГ-София и ДГС-Самоков организират обществено обсъждане на инвентаризацията на горските територии
септември 15
17:59 2017

Регионална дирекция по горите – София и ТП “Държавно горско стопанство- Самоков” организират обществено обсъждане  на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и изработването на горскостопански план за горските територии – държавна собственост на част от територията  на ТП „ДГС Самоков”, участък „Боровец”, Община Самоков.

Общественото обсъждане ще се проведе на 25.09.2017 г. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на ТП “ Държавно горско стопанство- Самоков” с адрес гр. Самоков , бул. “Софийско шосе” № 20

Организаторите уведомяват обществеността и заинтересованите органи, че е извършена  инвентаризация на горските територии и са  изработени горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии-държавна собственост в района на дейност на ТП “Държавно горско стопанство- Самоков”, участък „Боровец”. Горскостопанския план е с период на действие  десет години (или до 31.12.2026 г.) и влиза в сила след утвърждаване от изпълнителния директор на ИАГ-София.

Материалите от извършената инвентаризация и изработените горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари, и горскостопански план за горските територии-държавна собственост са на разположение на заинтересованите лица и органи както следва:

В ТП “ Държавно горско стопанство- Самоков” с адрес гр. Самоков , бул. “Софийско шосе” № 20, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа, лице за контакт инж. Александър Кроснев.

Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на общественото обсъждане се приемат до датата на общественото обсъждане:

–           писмено в ТП “ДГС-Самоков” гр. Самоков, бул. “Софийско шосе” № 20

–           на е-mail: dgs_samokov@abv.bg 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Забравих да напиша, че преди 7-8 г. направих 2 улични табели от поцинкована оребрена ламарина,...

"В заключение кметът се похвали, че заради брошурите Самоков е получил две награди за иновативни...

Прав е Кирил Бонев(брат Киро), че управниците ни страдат от "сърдечна недостатъчност" или по иначе...