СамокоВест

Политически страсти и при приемане бюджета на община Самоков

 Breaking News

Политически страсти и при приемане бюджета на община Самоков

Политически страсти и при приемане бюджета на община Самоков
февруари 22
12:52 2013

Точка първа на днешното заседание на Общински съвет Самоков бе приемането на отчета по бюджета за 2012 година и бюджета за 2013 година. Докладчик и по двете части беше зам. кметът по бюджет и финанси Радослав Стойчев. Относно отчета – най-точната и безпристрастна оценка за работата на кметската управа под ръководството на Владимир Георгиев дават цифрите. За миналата година изпълнението на приходите в общинската хазна възлиза на 85%. При това постъпленията от републиканския бюджет, сумите по различни програми с външно финансиране, както и всички останали приходи постъпващи от други източници са изпълнени на 100%. Това ще рече, че неизпълнението на приходната част на бюджета се дължи  изцяло на лошата работа на кмета Георгиев и на ръководената от него общинска администрация. Едно от направленията със сериозно изоставане е „приходи от приватизация и продажби”. Това поражда сериозен размисъл кому беше нужно само за два мандата и половина, под управлението на последните двама от поредицата кметове на БСП, общината да похарчи близо 100 000 000 лева без никаква възвръщаемост. Всеки, знае, че единствена разумна цел на една инвестиция е тя да носи приходи, така че не само да покрие разходите, но и да носи печалба. Местните ни управници обаче не само не могат да реализират печалби от безумните си харчове, ами не могат да ги продадат даже и на загуба. Единственото логично обяснение е, че тези стотици милиони никога не са били изразходвани с идеята да донесат печалба в общинската хазна. Единствената им цел винаги е била да донесат лични печалби на участниците в играта. И тази цел беше постигната в пълен размер, а може би и с печалба от няколко процента спрямо предварителните намерения на заинтересованите. А тъй като тези две цели взаимно се изключват и действат като скачени съдове: когато в личните сметки на управляващите постъпват печалби – в бюджета на общината настъпват загуби.

Политическите страсти, които тресат държавата през последните дни  се пренесоха и в Общински съвет Самоков при приемането на бюджета за настоящата година. Общинският съветник Райко Масларски възрази срещу планираните 50 400 лева за представителни разходи на общинските съветници и направи предложение тази сума да бъде пренасочена за създаването на електронен общински съвет. Той изрази и несъгласие по отношение процедурата на подготовка и приемане на бюджета. Масларски изказа и позицията си, че средствата се разпределят несправедливо, като сумите за селата особено в частта капитални разходи са недостатъчни. Той подчерта, че от Боровец в бюджета постъпват приходи от 4 направления, но сумите предвидени за курорта са недостатъчни и не съответстват на приноса му. В тази връзка съветникът предложи за Боровец да се направи самостоятелен бюджет и към наместника на курорта да се сформира обществен съвет. Райко Масларски възрази и срещу предвидените бюджетни разходи за издръжка на общинските хотели в Самоков и Боровец и на спортната зала, като каза, че те са бездънна яма, в която годишно потъват милиони левове. По сумата от 50 400 лева отношение взе и Силвия Стойчева от групата на БСП, която поиска общинска администрация да даде разбивка за какво точно ще бъдат изразходвани средствата, като подчерта, че нито един от общинските съветници до момента не е получил и един лев за представителни разходи. От отговора на зам.кмета Стойчев обаче така и не стана ясно за какво точно ще се изразходват средствата. Той посочи, че те са предвидени за дейността на съветниците, но за коя – един господ знае. Мнение изрази и общинският съветник от ПП ГЕРБ Валентин Милушев, който защити действията на общинската администрация в процеса на съставяне и подготовка на проекто-бюджета. Милушев каза още, че миналата година никой не е взел отношение по бюджета, но случващото се в държавата явно е активирало и самоковските общинари. Изявление в тази насока направи и кметът Георгиев, който каза, че при разработката на бюджета е проведено обществено обсъждане, среща с кметовете на населените места и съвместно заседание на ръководителите на постоянните комисии към общинския съвет. Кметът се похвали, че планът по приходите на общината е изключително амбициозен и той се ангажира с изпълнението му.

След разискванията председателят на общинския съвет Ирена Коцева подложи на гласуване предложението на Райко Масларски сумата от 50 400 лева за представителни разходи на общинския съвет да бъде разходвана за създаване на електронен общински съвет. Предложението беше подкрепено единствено от двамата вносители – общинските съветници от сдружение „Бъдеще за Самоков” Райко Масларски и Светлана Атанасова. Останалите 24 общински съветника се „въздържаха” от позиция. Преди да се пристъпи към приемане на бюджета на общината за 2013 година, каквото беше предложението на постоянната комисия, думата поиска кметът на село Говедарци Бойчо Шуманов, за да изрази несъгласие с предвидените за населеното място средства. Шуманов се възмути, че най-голямото и най-представителното село в общината тъне в мрак, защото няма улично осветление, а там където някога са монтирани улични лампи те отдавна не светят. Кметът подчерта, че той е принуден ежедневно да търпи основателните упреци на своите съселяни, но не може да направи нищо за изпълнение на исканията им защото няма пари. Като най-съществен проблем на село Говедарци кметът отново посочи недостига и безобразното качество на питейната вода. „ Говедарчани, пият изпражненията постъпващи от намиращите се над селото почивни станции и хотели” – възмути се Бойчо Шуманов. Позицията на кмета обаче не се хареса на председателя на общинския съвет Ирена Коцева и тя еднолично му отне думата. С даскалски манталитет от най-лош вид Коцева му заяви: „ свободен сте да напуснете” и фактически изпъди от заседанието на общинския съвет кмета на село Говедарци Бойчо Шуманов, нарушавайки законно дадените му права. След игнорирането и отстраняването на всички несъгласни и възразяващи срещу несправедливото разпределение на средствата по бюджета на общината за 2013 година, той беше приет със завидно мнозинство, както обичайно действат избраниците ни. Така че, да ни е честит бюджет 2013. А всички жители на Говедарци, на останалите села от общината и на град Самоков, като имат предвид изпълнението на приходите за 2012 г., могат да се надат  „тази година на полубюджет, догодина – на цял”.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Прав е Кирил Бонев(брат Киро), че управниците ни страдат от "сърдечна недостатъчност" или по иначе...

Високо до бога.......

А,да минем към София!! Ако може, що не минем направо към....Брюксел примерно!!! ...