СамокоВест

Плащаме данъци с отстъпка най-късно до утре

 Breaking News

Плащаме данъци с отстъпка най-късно до утре

Плащаме данъци с отстъпка най-късно до утре
април 29
16:54 2015

obshtina samokovОбщина Самоков напомня, че на 30 април изтича крайният срок, в който можете да заплатите задълженията си към местни данъци и такси с отстъпка от 5%.
До края на юни трябва да бъде заплатена първата вноска от задълженията за 2015, след това върху нея започва да се начислява лихва за просрочие. Община Самоков продължава да предприема мерки за събиране на задълженията към общинския бюджет като изпраща писма покани за доброволно погасяване. След изтичане на указания срок се съставя акт и длъжникът се предава на съдия изпълнител или НАП за събиране на просрочените суми.
30 април е крайният срок за подаване на годишни данъчни декларации за доходи получени през 2014г. от физически лица , включително и еднолични търговци. Декларират се всички доходи, извън получените по трудови правоотношения, върху които е начислен и изплатен дължимият данък. Декларациите могат да се подадат по електронен път с електронен подпис или с персонален идентификационен код, чрез лицензиран пощенски оператор или на хартиен носител в компетентната териториална дирекция на НАП по постоянен адрес на лицето.
В същия срок – до 30 април, самоосигураващите се лица следва да подадат и годишна осигурителна декларация образец № 6, с която декларират дължимите от тях осигурителни и здравноосигурителни вноски за 2014 г.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

1 COMMENT Димитров Posted January 15, 2018 at 3:44 PM Г-жо Шехтова...

Г-н Коларов по същество е абсолютно прав-ГБС трябва да плати над 173 млн.лв.-толкова са щетите...

Публично обсъждане, или просто публично представяне? Такъв въпрос си зададох веднага след края на публичната...