СамокоВест

ОИЦ-София ще представи процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“

 Breaking News

ОИЦ-София ще представи процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“

ОИЦ-София ще представи процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“
юли 25
13:17 2017

На 26.07.2017 г. (сряда) от 10:30 ч. в гр. София, ул. „6-ти септември“ 37,  екипът на Областен информационен център София-град и София-област ще проведе информационна среща за представяне на процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации”. Поканени за участие са представители на бизнеса.

В рамките на събитието експерти от ОИЦ-София ще представят условията за кандидатстване по процедурата и приложенията към тях и ще покажат как става електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България.

Процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации” се реализира по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и е в размер на 68 454 050 лева. Целта на операцията е да нарасне дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и да се повиши иновационният капацитет на предприятията. Допустими кандидати са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на ЕИП. Минималната стойност на проектното предложение трябва да е 100 000 лева, а максималната – 500 000 за микро и малки предприятия, 750 000 – за средни и  1 000 000 лева за големи предприятия. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е между 25 и 80% в зависимост от вида изследване, категорията предприятие и избрания режим. Срокът за кандидатстване по процедурата е 26.09.2017 г.

ОИЦ-София е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

1 COMMENT Димитров Posted January 15, 2018 at 3:44 PM Г-жо Шехтова...

Г-н Коларов по същество е абсолютно прав-ГБС трябва да плати над 173 млн.лв.-толкова са щетите...

Публично обсъждане, или просто публично представяне? Такъв въпрос си зададох веднага след края на публичната...