СамокоВест

ОИЦ-София организира информационни срещи за работодатели и за неправителствени организации

 Breaking News

ОИЦ-София организира информационни срещи за работодатели и за неправителствени организации

ОИЦ-София организира информационни срещи за работодатели и за неправителствени организации
септември 19
09:15 2017

Утре – 20 септември, Областен информационен център София-град и София-област организира две информационни срещи.

Първата ще се проведе от 11 часа в гр. София (ул. „6-ти септември“ 37) за представяне на процедура „Специфични обучения”. Поканени за участие са работодатели, развиващи дейност в икономически сектори, основаващи се на знанията, на високите технологии, на информационните и комуникационни технологии, както и в сектора на преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда.

В рамките на събитието експерти от ОИЦ-София ще представят условията за кандидатстване по процедурата и приложенията към тях и ще покажат как става електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Процедура „Специфични обучения” се реализира по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е в размер на 10 милиона лева. Целта на операцията е да се повиши производителността на труда и адаптивността и да се създадат условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения. Процедурата е фокусирана към удовлетворяване на потребностите в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и информационните и комуникационни технологии (ИКТ), преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда. Минималната стойност на проект трябва да е 50 000, а максималната – 391 166 или 3 911 660 лева, в зависимост от избрания от двата възможни режима за кандидатстване. Размерът на безвъзмездна финансова помощ (БФП) варира между 50 и 90% в зависимост от категорията предприятие и избрания режим. Срокът за кандидатстване е 31.10.2017 г.

Втората информационна среща ще се проведе от 14:00 ч. в гр. София (ул. „6-ти септември“ 37).   Екипът на Областен информационен център София-град и София-област ще представи процедура „Открий ме”. Поканени за участие са представители на неправителствени организации, доставчици на социални услуги, общини  и райони на общини, обучителни и образователни организации.

В рамките на събитието експерти от ОИЦ-София ще представят условията за кандидатстване по процедурата и приложенията към тях и ще покажат как става електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Процедура „Открий ме” се реализира по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е в размер на 4 милиона лева. Целта ѝ е да допринесе за превенция на институционализирането и за насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие. Минималната стойност на проект трябва да е 50 000, а максималната – 150 000 лева. Размерът на безвъзмездна финансова помощ (БФП) е 100%. Срокът за кандидатстване е 30.11.2017 г. 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Прав е Кирил Бонев(брат Киро), че управниците ни страдат от "сърдечна недостатъчност" или по иначе...

Високо до бога.......

А,да минем към София!! Ако може, що не минем направо към....Брюксел примерно!!! ...