СамокоВест

ОИЦ-София организира информационни дни за кандидатстване по програма „Развитие на човешките ресурси“

 Breaking News

ОИЦ-София организира информационни дни за кандидатстване по програма „Развитие на човешките ресурси“

ОИЦ-София организира информационни дни за кандидатстване по програма „Развитие на човешките ресурси“
септември 05
09:09 2017

На 7 септември (четвъртък) в гр. София Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще проведе информационен ден за представяне на:

  1. Процедура „Подкрепа за предприемачеството“

Целта на процедурата е да бъдат подготвени желаещите да развиват собствен бизнес, като им се предостави комплекс от обучения и услуги, които ще им бъдат необходими, за да могат да превърнат бизнес идеите си в жизнеспособни планове. Стартиращите предприемачи ще бъдат подкрепени при започване на реалната им стопанска дейност и при намиране на подходящи източници на финансиране, ще им бъдат осигурени достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Допустими кандидати: центрове за развитие на предприемачеството (неправителствени организации – юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ; търговци по смисъла на Търговския закон), социални партньори (национално представителни организации на работниците и служителите или на работодателите: КНСБ, КТ „ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ), финансови институции (банки или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции).

Размер на процедурата: 5 милиона лева, краен срок за кандидатстване: 02.10.2017 г.

  1. Процедура „Специфични обучения“

Целта на процедурата е да се повиши производителността на труда и адаптивността и да се създадат условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения. Процедурата е фокусирана върху удовлетворяване на потребностите в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда.

Допустими кандидати: микро, малки, средни или големи предприятия.

Размер на процедурата: 10 милиона лева, краен срок за кандидатстване: 31.10.2017 г.

На 11 септември (понеделник) пък ще се проведе информационен ден по процедура „Развитие на социалното предприемачество“

Целта на процедурата е да се улесни достъпът до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Процедурата допълва и надгражда мерки, финансирани по ОПРЧР 2007-2013 г., като се оказва подкрепа както на съществуващите социални предприятия, така и за създаването на нови предприятия на социалната икономика.

Допустими кандидати: социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия на хора с увреждания, кооперации на хора с увреждания, общини и райони на общини, доставчици на социални услуги, неправителствени организации.

Размер на процедурата: 15 милиона лева, краен срок за кандидатстване: 09.10.2017 г. 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Забравих да напиша, че преди 7-8 г. направих 2 улични табели от поцинкована оребрена ламарина,...

"В заключение кметът се похвали, че заради брошурите Самоков е получил две награди за иновативни...

Прав е Кирил Бонев(брат Киро), че управниците ни страдат от "сърдечна недостатъчност" или по иначе...