СамокоВест

ОИЦ-София организира информационни дни за кандидатстване по програма „Развитие на човешките ресурси“

 Breaking News

ОИЦ-София организира информационни дни за кандидатстване по програма „Развитие на човешките ресурси“

ОИЦ-София организира информационни дни за кандидатстване по програма „Развитие на човешките ресурси“
септември 05
09:09 2017

На 7 септември (четвъртък) в гр. София Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще проведе информационен ден за представяне на:

  1. Процедура „Подкрепа за предприемачеството“

Целта на процедурата е да бъдат подготвени желаещите да развиват собствен бизнес, като им се предостави комплекс от обучения и услуги, които ще им бъдат необходими, за да могат да превърнат бизнес идеите си в жизнеспособни планове. Стартиращите предприемачи ще бъдат подкрепени при започване на реалната им стопанска дейност и при намиране на подходящи източници на финансиране, ще им бъдат осигурени достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Допустими кандидати: центрове за развитие на предприемачеството (неправителствени организации – юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ; търговци по смисъла на Търговския закон), социални партньори (национално представителни организации на работниците и служителите или на работодателите: КНСБ, КТ „ПОДКРЕПА“, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ), финансови институции (банки или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции).

Размер на процедурата: 5 милиона лева, краен срок за кандидатстване: 02.10.2017 г.

  1. Процедура „Специфични обучения“

Целта на процедурата е да се повиши производителността на труда и адаптивността и да се създадат условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения. Процедурата е фокусирана върху удовлетворяване на потребностите в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда.

Допустими кандидати: микро, малки, средни или големи предприятия.

Размер на процедурата: 10 милиона лева, краен срок за кандидатстване: 31.10.2017 г.

На 11 септември (понеделник) пък ще се проведе информационен ден по процедура „Развитие на социалното предприемачество“

Целта на процедурата е да се улесни достъпът до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Процедурата допълва и надгражда мерки, финансирани по ОПРЧР 2007-2013 г., като се оказва подкрепа както на съществуващите социални предприятия, така и за създаването на нови предприятия на социалната икономика.

Допустими кандидати: социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия на хора с увреждания, кооперации на хора с увреждания, общини и райони на общини, доставчици на социални услуги, неправителствени организации.

Размер на процедурата: 15 милиона лева, краен срок за кандидатстване: 09.10.2017 г. 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Браво на будните наши съграждани, решили да атакуват грабителската политика на управниците ни! Това,че сега...

Между другото, изпратих на Самоковест прекрасна статия за т.н. язовир Яденица за да я публикува,...

В края на 1979г. руснаците взривиха много мощна подземна ядрена бомба близо до иранската граница,...