СамокоВест

Общинският съвет се сети да защитава интересите на общината в дружествата с общинско участие с 10 години закъснение

 Breaking News

Общинският съвет се сети да защитава интересите на общината в дружествата с общинско участие с 10 години закъснение

Общинският съвет се сети да защитава интересите на общината в дружествата с общинско участие с 10 години закъснение
октомври 24
15:32 2013

На днешното заседание на общински съвет Самоков бяха разгледани докладните на представителите на общината в „Рила – Самоков 2004” АД; „Надар 2006„ООД и „Борико 2007” АД относно правно-икономическото състояние на дружествата. Показателни за щетата, която нанесоха на общината въпросните дружества са думите на инж. Петър Георгиев, общински съветник от сдружение „Самоковци за Самоков”. „По-голямо ограбване не е имало откакто градът съществува” – каза инж. Георгиев. Той подчерта, че основният мотив да регистрират сдружението и да участват в изборите за местна власт е да се опитат да защитят интересите на общината в дружествата с общинско участие и да спрат по-нататъшни загуби.

От докладната за „Борико 2007” АД стана ясно, че дружеството не е развивало никаква дейност от момента на създаването си. Капиталът на дружеството възлиза на 34 612 000 лева. Община Самоков е внесла апортна вноска от 25 имота общинска собственост, оценени на 8 653 000 лева. Другият акционер „Ел Ем Импекс” ЕООД на Христо Ковачки е отчел, че е внесъл в капитала на дружеството 20 520 750 лв. Остатъкът от 5 438 250 лв. въобще не е внасян. В сметките на дружеството обаче пари няма, независимо че не е развивало никаква дейност! Единственият реален капитал са недвижимите имоти на община Самоков, внесени като апортна вноска. Отделен е въпросът, че оценката им е многократно снижена, което поставя общината в абсолютно неизгодна позиция по отношение управлението на дружеството, отреждайки й едва 25% дялово участие. При това разпределение на дяловете община Самоков фактически не може да оказва никакво влияние при вземане на решения от органите на „Борико 2007” АД. Другото съвместно дружество на общината със станалия скандално известен Христо Ковачки е „Надар 2006” ООД. По регистрация основната дейност на дружеството е проучване и проектиране, технически консултации, архитектурни и инженерни дейности свързани със строителството в Курортно-туристическа локализация „Искровете-Говедарци-Мальовица”. В действителност от момента на създаването си, преди 7 лета, до днес дружеството също не развива никаква дейност. Въпреки това във финансовите му разчети са посочени задължения в размер на около 313 000 лева. Тъй като постоянните комисии към общинският съвет и общинска администрация не направиха предложения за решение, такова бе предоставено отново от общинския съветник Петър Георгиев. По предложението на инж. Георгиев Общински съвет Самоков със свое решение възложи на кмета на общината Владимир Георгиев и на председателя на съвета на директорите на „Борико 2007” АД Бранимира Бодурова да предприемат необходимите действия за внасяне от страна на „Ел Ем Импекс” ЕООД  в капитала на дружеството дължимите 5 438 250 лв., ведно с лихвите. Общинският съвет също така възложи на кмета на общината да предприеме всички възможни действия община Самоков да си върне внесените в капитала на „Борико 2007” АД като апорт 25 общински имота и да си възстанови собствеността върху тях. По отношение на „Надар 2006” ООД решението на Общински съвет Самоков е – дружеството да се прекрати.

Общинският съвет се запозна и с докладната за правно-икономическото състояние на „Рила-Самоков 2004” АД. Тя бе предоставена на съветниците във  връзка с предстоящото Общо събрание на акционерите на дружеството, което е насрочено за 21 ноември 2013 година. Съгласно предложения дневен ред Общото събрание на акционерите на „Рила-Самоков 2004” АД следва да приеме финансовите отчети и отчетите за дейността на дружеството за 2011г. и за 2012 година, и да освободи от отговорност съответните членове на съвета на директорите. В нарушение на законовите изисквания за посочените години не е провеждано общо събрание на акционерите и не са разглеждани отчетите им. Както е известно, община Самоков участва в капитала на „Рила-Самоков 2004” АД с 2 000 декара общински земи по цена от около 3 лева на квадратен метър. При тази нищожна цена дяловото участие на общината отново е едва 25%, което си е чиста проба престъпление от страна на бившия кмет Ангел Николов, вече покойник – Бог да се смили над душата му, и на тогавашния Общински съвет. Незавидната позиция на общината фактически я лишава от реални възможности за защита на общинските интереси. За тези 10 години, от началото на учредяването си, дейността на „Рила-Самоков 2004” АД се изразява в скъпи проучвания, няколко първи копки, изсипване на тонове бетон върху различни уж строителни площадки, за което общината потроши още стотици хиляди левове. Междувременно през 2009 година дружеството отпусна кредит на „Транс Болкан Инвестмънт  Лимитид” в размер на 7 000 000 евро, или 14 000 000 лева, който ведно с лихвите към днешна дата възлиза на близо 20 000 000 лева. Той обаче няма да бъде върнат, тъй като кредитополучателят е неплатежоспособен и по всяка вероятност ще влезе в процедура по ликвидация. При това заемът от милиони левове е даден без каквото и да било обезпечение. Договорът за кредита е подписан от изпълнителните директори Ал Харуси, представител на Оманския държавен фонд и Георги Крумов – на „Икуест”. По това време скандално известният Георги Крумов представлява и дружеството „Транс Болкан Инвестмънт  Лимитид” , получило кредита, което си е схема за източване капитали от дружества с държавно и общинско участие чрез свързани лица като по учебник. Договорът е сключен и при нарушение изискванията на устава на „Рила-Самоков 2004” АД, според който кредити по-големи от 500 000 лева следва да се отпускат само по изрично решение на Съвета на директорите. В случая такова решение няма! В този период и до момента, официални представители на общината в „Рила-Самоков 2004” АД са Юри Бодуров, който е и председател на Съвета на директорите на дружеството и Евелина Перфанова, тъй като оставките им все още не са приети. На днешното си заседание съветниците възложиха на кмета Владимир Георгиев и на новоизбраните представители на общината в дружеството адвокат Екатерина Вададжийска и Георги Димитров – икономист на Общото събрание на акционерите на „Рила-Самоков 2004” АД да гласуват „против” приемането на отчетите за 2011 и за 2012 година и „против” освобождаване от отговорност на съответните членове на Съвета на директорите. Общинският съвет възложи на кмета Георгиев да внесе пред Общото събрание искане за обезщетение на общината от неправомерно отпуснатия кредит и пропуснатите ползи в размер на 2 000 000 евро. Общинският съвет също така възложи на кмета да предприеме всички необходими действия за изваждане от капитала на дружеството на внесените 2 000 декара. При отказ от страна на „Рила-Самоков 2004” АД да изпълни исканията на Община Самоков съветниците задължиха кмета Георгиев да заведе съдебен иск за претърпените от общината щети и пропуснати ползи, и за възстановяване собствеността върху внесените 2 000 декара. Като се има предвид обаче, че общината има едва 25% дялово участие вероятността исканията й да бъдат приети от Общото събрание на акционерите е нулева. Така че, взетите от Общински съвет Самоков решения са си „мижи да те лажем”. Единствената реална полза от днешното заседание на общинския съвет е, че тъй като решенията на общинските съвети се съхраняват дългосрочно в държавните архиви и бъдещите поколения ще са наясно кой, как и защо ограби общината с десетки милиони левове и лиши гражданите й от безценни общински имоти.

Related Articles

1 Comment

 1. Славчо Тасев
  Славчо Тасев октомври 26, 14:54

  В заглавието сте пропуснали на две места апострофи „защитава“ и „закъснение“.

  Питат радио Ереван:
  – Кое му е най-лошото на комунизма?
  Радио Ереван отговаря моментално:
  – Това, което идва след него!

  Reply to this comment

Write a Comment

Latest Comments

Абе хора, не разбрахте ли кой е ръководният принцип на работа на местите измамници обсебили...

Забравих да напиша, че преди 7-8 г. направих 2 улични табели от поцинкована оребрена ламарина,...

"В заключение кметът се похвали, че заради брошурите Самоков е получил две награди за иновативни...