СамокоВест

Новото сметище отново бе обект на разискване

 Breaking News

Новото сметище отново бе обект на разискване

Новото сметище отново бе обект на разискване
март 13
21:31 2012

Постоянната комисия по екология и европейски проекти проведе редовното си заседание. Основната тема, която обсъждаха общинските съветници, бе изграждането на Регионално депо за битови отпадъци за общините Самоков, Ихтиман, Костенец и Долна баня. На заседанието присъстваха общински съветници, кметът и неговите заместници, консултанти, които ще съдействат на общината за изграждането на регионална система за управление на отпадъците, както и представители на Инициативния комитет против изграждането на депото. Любослав Нейчев запозна участниците в дебата с мотивите на Инициативния комитет да оспорват изграждането на депото. Възраженията им са свързани преди всичко с избора на площадка и въздействието на сметището върху околната среда. Комитетът оспорва пред съда направената експертиза за оценка на въздействието върху околната среда и изразява недоверие в компетентността на специалистите работили по нея. Представителите на Инициативния комитет отново изказаха своите опасения, че предвид разположението на депото спрямо кварталите в северозападната част на града и с. Драгушиново, отровните газове ще се насочат именно към тях, както и убеждението си, че така определената площадка води до непосредствен риск за здравето и живота на тази част от населението. Според тях в проектното решение има много неточности и противоречия, на което основание са отнесли спора пред съда.

Позицията на общината представи кметът Георгиев. Той подчерта, че съществуващото сметище, което се намира в местността Катранджия е трябвало да бъде закрито още през 1994 г. Защитата на общината за необходимостта от изпълнението на проекта и изграждане на новото депо в най-кратки срокове се базираше основно на финансови съображения.  Кметът изтъкна, че ако не се изгради новото депо общината трябва да осигури 7,5 млн лв., от които – за закриването на старото сметище 3 млн. лева; за изграждане на претоварна станция – 3,5 млн и такса за депониране на регламентирано депо – 700 хиляди лева годишно. Средствата ще се набират от такса битови отпадъци, което означава, че ако в момента за един апартамент от 74 кв. метра се плащат 74 лева такса смет, то следващите пет години тя ще скочи на 510 лева годишно. Според общинското ръководство, новото депо ще бъде едно модерно съоръжение и ако е изградено както трябва, в съответствие с всички изисквания, заложени в проекта, то ще бъде в полза за хората и околната среда.

Такава бе и позицията на поканения консултант инж. Петър Петров, за когото бе посочено, че има опит в изграждането на 7 депа. Инж. Петров изтъкна, че съвременните депа нямат нищо общо със съществуващите сметища. Подчерта, че не може да има риск за околната среда, тъй като европейските директиви не допускат никакви компромиси в това отношение. Един от основните замърсители е инфилтрата, но съоръжението е проектирано да осигурява 300% защита на почвата. Според присъстващите специалисти, именно новото депо ще защити екологично и околната среда и хората, тъй като съвременните депа са съоръжения за третиране на отпадъците, а не просто място, на което се изхвърля боклука.

Но и тази поредна среща не успя да сближи позициите на страните и по всяка вероятност спорът ще бъде решаван в съда.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Не е нужно да си от Англия или някоя друга цивилизована държава, за да прецениш...

Следва да се има в предвид и факта, че самоковската община има на ВЛОГ В...

ДЪРЖАВАТА НИ ПРЕД ОЧИТЕ НИ СЕ РАЗКАПА НАПЪЛНО!!!...