СамокоВест

Незаконното назначение на шефа на Общинското лесничейство блокира дърводобива. Кметът Владимир Георгиев ще поеме ли отговорността?

 Breaking News

Незаконното назначение на шефа на Общинското лесничейство блокира дърводобива. Кметът Владимир Георгиев ще поеме ли отговорността?

Незаконното назначение на шефа на Общинското лесничейство блокира дърводобива. Кметът Владимир Георгиев ще поеме ли отговорността?
март 18
15:46 2015

Martin-IlievС писмо № 502 от 18 февруари 2015 година, Районна дирекция по горите София е изискала от кмета Владимир Георгиев издадените позволителни за дейност в общинските гори да бъдат освидетелствани в съответствие с нормите на Закона за горите в срок до 23.02.2015 година. Основанието е „допуснати нарушения по чл. 52. (1) от Наредба № 8 от 05.08.2011 за сечите в горите, във връзка чл. 181, ал. 5 и чл. 173, ал. 4 от Закона за горите”. В посоченото писмо, РДГ София предупреждава кмета Георгиев, че при неизпълнение на горното, Дирекцията ще предприеме действия по обезсилването на издадените неправомерно позволителни.
Както е видно от нормативната уредба и съгласно писмото на РДГ София, служителите в Общинско лесничейство нямат право да издават позволителни за сеч, тъй като директорът на Лесничейството Мартин Илиев  не отговаря на изискванията на Закона за заемане на длъжността. Съгласно чл. 181, ал. 5 и чл. 173, ал. 4 от Закона за горите за директор на общинското лесничейство може да бъде назначено „лице с висше лесовъдско образование, с образователно-квалификационна степен “магистър”, с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от три години, придобит след завършване на висшето образование?”. Мартин Илиев не притежава изискуемата от закона образователно-квалификационна степен “магистър”.
Кметът Владимир Георгиев назначи Илиев в нарушение на закона, независимо от особеното мнение на членове на комисията по конкурса за избор на директор, независимо от внесената писмена жалба на другия кандидат Петър Чарийски, независимо от възражението на Алтернативен общински съвет, независимо от публикациите в медиите.
В тази връзка екипът на СамокоВест, в публикацията си „Кметът назначи за директор на Общинско лесничейство-Самоков Мартин Илиев в нарушение на закона” от 13 май 214 година, настоя – „кметът Владимир Георгиев да публикува на сайта на общината копие от документите на кандидатите за директор на лесничейството, участвали в проведения конкурс, както и концепциите им за управлението, стопанисването и опазването на общинските гори.” И уточни, че „исканата информация не е в категорията „лични данни” и няма основание да не бъде публично огласена. Напротив! Гражданите на Община Самоков имат пълното право да знаят как е назначен директорът на Общинското лесничейство, тъй като точно те са истинските стопани на общинските гори.”
Това разбира се не се случи!
Не се случи и изпълнението на Закона!
Дори и след разпореждането на РДГ София, кметът не предприе действия за Директор на Общинско лесничейство да бъде назначен специалистът, отговарящ на правните норми, какъвто би трябвало да е законният резултат от конкурса.
Към днешна дата последиците от беззаконието на кмета Георгиев са налице. Позволителните са обезсилени. Дейностите по дърводобив в общинските гори, в това число и санитарната сеч, са блокирани. Щетите и за Лесничейството, респективно за общинската хазна, и за дърводобивните фирми тепърва ще се изчисляват.
Въпросът е – какво ще направи кметът Владимир Георгиев от тук насетне и ще поеме ли отговорност за неблагоприятните последици от неправомерните си действия? А последиците определено са непредвидими. С назначаването на Мартин Илиев за Директор на Общинско лесничейство, в противоречие с нормите на Закона за горите, фактически се обезсмисля самото съществувание на Лесничейството, тъй като то не може да извършва дейностите, които носят приходи. Така че, кметът Георгиев превърна Общинско лесничейство Самоков в ялова структура.

Related Articles

1 Comment

  1. Георги Василев
    Георги Василев март 24, 11:09

    Залогът е голям – общинското лесничейство е една от черните каси на червените, а е година на избори.По всичко личи, че кметът Георгиев е попаднал в капан, който сам е заложил: От една страна, ако продължи да държи за директор назначения от него Илиев в нарушение на Закона, лесничейството не може да работи, т.е неговият човек не може да си изпълнява предназначението – източване на общинските гори. От друга страна,ако го освободи, се изправя пред риска, че ще попадне на човек, който няма да му играе по свирката, какъвто явно е Чарийски,и разбира се, него той не желае да го допусне до поста директор.

    Reply to this comment

Write a Comment

Latest Comments

Не е нужно да си от Англия или някоя друга цивилизована държава, за да прецениш...

Следва да се има в предвид и факта, че самоковската община има на ВЛОГ В...

ДЪРЖАВАТА НИ ПРЕД ОЧИТЕ НИ СЕ РАЗКАПА НАПЪЛНО!!!...