СамокоВест

Кметът официално представи незаконно назначения шеф на Общинското лесничейство Мартин Илиев

 Breaking News

Кметът официално представи незаконно назначения шеф на Общинското лесничейство Мартин Илиев

Кметът официално представи незаконно назначения шеф на Общинското лесничейство Мартин Илиев
май 20
15:23 2014

vladimir georgiev kmetКметът Владимир Георгиев представи официално новоназначения директор на Общинско лесничейство Самоков Мартин Илиев. За представянето бяха събрани всички служители – Евгени Димитров – досегашен управител, гл. лесничей Георги Чапкънски, ст. лесничей Никола Григоров, лесничей Ани Гюдурова, лесничей Петър Чарийски, Цветанка Хаджийска – счетоводител, и другите работещи в предприятието. На срещата присъстваха и зам.-кметовете – Васил Сайменов и Радослав Стойчев, както и председателят на ОбС Силвия Стойчева.
Както СамокоВест писа, назначението на Мартин Илиев за шеф на лесничейството е в нарушение на изискванията на Закона за горите и на конкурсните условия, приети с решение № 1217 от 06.02.2014 година на Общински съвет Самоков. Съгласно тях и в изпълнение на законовите разпоредби, за ръководител на общинско лесничейство може да бъде назначавано „лице с висше лесовъдско образование, с образователно-квалификационна степен “магистър”. Мартин Илиев не притежава изискуемата образователна степен. Независимо от това обстоятелство, той беше допуснат до втория етап от конкурса за директор, като в същото време един от другите трима кандидати – Александър Борисов бе отхвърлен на същото основание.
Единственият кандидат, който отговаря на нормативните изисквания е Петър Чарийски, понастоящем  лесничей в общинското предприятие. Наред с това Чарийски е представил професионална, задълбочена, компетентна и ефективна концепция за управлението, стопанисването и опазването на общинските гори. А предложената от Мартин Илиев програма, от една страничка общи пожелания, е по-скоро идея отколкото работещ план. Представителите на общинската администрация в конкурсната комисия обаче, очевидно в изпълнение волята на кмета Владимир Георгиев, класираха на първо място Мартин Илиев.
Както СамокоВест оповести, конкурсът е до такава степен съшит с бели конци, че и тримата представители на Общинския съвет в комисията подписаха протокола с „особено мнение”. Независимо от партийната си принадлежност Валентин Милушев – ГЕРБ, Николай Николов – БСП и Светлана Атанасова – коалиция „Бъдеще за Самоков” с особеното си мнение единодушно изразиха несъгласието си с резултатите от конкурса.
Поредното партийно-шуро-баджанашко назначение основателно породи убеждението, че и в Общинско лесничейство Самоков работи схемата „19:45”. Както стана известно в публичното пространство, директорите на държавните горски предприятия на 19 число всеки месец носят на заместник министърка на земеделието и храните по 45 000 лева. Публично достояние стана и твърдението, че парите от рекет „19:45” са отивали в партийни каси. Като се знае в кои партии е управлението на държавата, ясно е и чии каси се пълнят от „разграждането на горите и от незаконната сеч“. Няма съмнение, че в най-скоро време ще стане известно и на кого, по колко и на коя дата ще се отчитат местните горски фактори, тъй като, както е казал народът, „шило в торба не стои”. Не, че и до сега не се знаеше, че общинските гори са изключително важен източник за финансиране на партийните каси, поради което се ограбват и плячкосват безконтролно. За никого не е тайна, че грабежът няма как да се случи без благословията на местната управа. А като се има предвид, че общината несменяемо се управлява от представители на БСП, знае се и коя партия е сейбия на касите.

Екипът ни поиска кметът да публикува в сайта на общината копие от дипломите на Мартин Илиев и на Петър Чарийски, които бяха допуснати до втория етап на конкурса, както и представените от кандидатите концепции за управлението на Общинското лесничейство. Исканата информация не е в категорията „лични данни” и няма пречка за огласяването й. Предвид големия обществен интерес към стопанисването, управлението и опазването на общинските гори, отново настояваме за пълна прозрачност при назначението на директор на Общинско лесничейство Самоков. Очакваме кметът Владимир Георгиев да информира гражданите на общината, които са истинските стопани на общинските гори, на какво основание и по какъв ред за директор на Общинското лесничейство е назначен Мартин Илиев.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Ако протестът е за това-да се открият работни места, за това, че по-голямата част от...

Кой обслужи измисления протест?: 1. Кмета Георгиев. Представил се пред самоковските лумпени с...

Шефа на самоковската полиция- рельовеца Попов, носеше ли си шишето-половинка, без което не ходи на...