СамокоВест

Какви искания поставиха от РБ на масата на преговорите с ГЕРБ?

 Breaking News

Какви искания поставиха от РБ на масата на преговорите с ГЕРБ?

Какви искания поставиха от РБ на масата на преговорите с ГЕРБ?
януари 20
15:53 2016

gerb boiko reformatori sdsПървата среща от поредицата консултации ГЕРБ – РБ, по предложения от Блока анекс към коалиционното споразумение, приключи. От страна ГЕРБ в преговорите участват Цветан Цветанов, Делян Добрев, Даниела Дариткова, Милена Дамянова, Данаил Кирилов и Димитър Лазаров. В преговорния екип на РБ влизат Даниел Вълчев, Борислав Великов (БНД) от „Движение България на гражданите“, Веселин Пенев (НПСД) и Костадин Марков (СДС).
Реформаторите поставиха на масата на преговорите Декларация, подписана от 13 народни представители плюс петимата министри. Публикуваме едно към едно предложението на РБ към ГЕРБ:
ПОТВЪРЖДАВАМЕ УЧАСТИЕТО СИ В УПРАВЛЯВАЩАТА КОАЛИЦИЯ, ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ В КОАЛИЦИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ И ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ 2014 – 2018 Г. И НАСТОЯВАМЕ:
I. Коалиционните партньори до края на януари 2016 г. съвместно да направят преглед и оценка на постигнатото през първата година на управлението.
ІІ. Ключовите реформи в най-чувствителните сектори да бъдат ускорени и задълбочени, като бъдат постигнати конкретни резултати:
1. Съдебна реформа и противодействие на корупцията
2. – Внасяне и приемане на закон, с който се създава единен независим антикорупционен орган за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, в съответствие с Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г.
3. – Внасяне и приемане на ЗИД на Закона за съдебната власт за законодателно развитие на конституционните изменения и за изпълнение на мерките, предвидени в приетата от НС Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
4. – Иницииране на широк публичен дебат за следващи конституционни промени, включително и по въпроси, които не събраха достатъчна подкрепа в рамките на настоящата конституционна дискусия, в това число относно конституционните гаранции за независимост на съда
5. – Изработване на нова концепция за наказателна политика и на проект на нов Наказателен кодекс
6. – Внасяне и приемане на предложения за промени в процесуалните закони, предвидени в приетата от НС Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
7. – Създаване на нормативна основа за въвеждане на електронно правосъдие
8. – Приемане на промени в нормативната уредба с цел повишаване на качеството на юридическото образование
9. – Приемане на модерна уредба в областта на детското правосъдие
10. Образование
11. – Широка публична дискусия и приемане на нови държавни образователни стандарти в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование
12. – Внасяне и приемане на нормативни изменения, насочени към засилено финансиране на висшето образование на основата на качествени показатели
13. – Широка дискусия и приемане на нормативни изменения в областта на управлението и акредитацията на висшите училища
14. – Внасяне и приемане на ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение, насочени към модернизация на професионалното образование и обучение.
15. Здравеопазване
16. – Въвеждане на електронен здравен паспорт на пациента
17. – Въвеждане на национална здравна карта със задължителен характер
18. – Създаване на механизъм за обвързване на финансирането с оценката на качеството на медицинските дейности и удовлетвореността на пациента
19. – Изграждане на втори и трети стълб на здравното осигуряване
20. Енергетика
21. – Изготвяне на план за оптимизиране на разходите в държавните енергийни дружества с не по-малко от 15 % със срок на прилагане до 12 месеца
22. – Изготвяне на предварителна оценка на въздействието на либерализацията в сектора върху цената на електроенергията и компенсаторни мерки за защита на гражданите и бизнеса
23. – Публикуване на договорите за изкупуване на електроенергия от НЕК в тяхната цялост
24. – Сключване на всички двустранни договори с производителите на електроенергия на енергийната борса
25. – Приемане на законодателни предложения за облекчаване на режима на данъчните складове за горива, постигане на прозрачност при собствеността на данъчни складове и гарантиране на разследването на индикациите за наличие на картел и злоупотреба с монополно положение на пазара
26. Административна реформа и електронно управление
27. – Утвърждаване на конкурсното начало като основен принцип при постъпване в държавната администрация чрез промени в Закона за държавния служител
28. – Административна реформа с акцент върху сектор „Сигурност“ чрез оптимизиране на администрацията и повишаване на ефективността
29. – Приемане на график за въвеждане на електронни административни услуги
30. Икономика, данъчна политика, банкова система и бизнес среда
31. – Внасяне и приемане на нов Закон за публично-частното партньорство
32. – Внасяне и приемане на Закон за индустриалните зони и технологичните паркове
33. – Запазване на данъчната система и недопускане на въвеждането на нови данъци и увеличаването на данъчно-осигурителната тежест
34. – Вдигане на прага за регистрация по ДДС
35. – Практическо реализиране на реформата, приета в Закона за акцизите и данъчните складове в края на 2014 г., за въвеждането на измервателни уреди с фискална цел за производителите на цигари и алкохол с оглед подобряване на контрола и данъчната събираемост
36. – Пълна публичност на информацията от международното разследване за КТБ АД, в това число за лицата, заемащи или свързани с лица, заемащи публични длъжности по смисъла на Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности
37. – Финансово обезпечаване още през 2016 г. на целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони
38. Външна политика и отбрана
39. – Целенасочени и последователни усилия на всички представители на държавата за приемане на България в Шенгенското пространство и активно участие в обсъжданията за промени на Шенгенското законодателство
40. – Внасяне и приемане на промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за резерва на въоръжените сили и Закона за военната полиция, осигуряващи изпълнението на приетата от НС Програма за развитието на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020
41. – Приемане на внесените в НС промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, създаващи възможност за съвместно със съюзническите сили осигуряване на охраната на въздушното пространство на страната
42. – Приемане на инвестиционни проекти за превъоръжаване във видовете въоръжени сили
43. Изборно законодателство
44. Внасяне и приемане на промени в изборното законодателство, насочени към решаване на проблемите, възникнали при провеждането на местните избори през 2015 г., въвеждане на машинно гласуване и преброяване и на възможности за електронно гласуване, при запазване на преференциалното гласуване с настоящите прагове на преференцията
45. III. Изпълнителните органи на коалиционните партньори да правят съвместно преглед и оценка на изпълнението на мерките по т. II на всеки 6 месеца.
46. ІV. По отношение на изпълнението на мерките в област Съдебна реформа и противодействие на корупцията да бъде извършена междинна оценка на постигнатото не по-късно от 3 месеца след влизане в сила на приетия на 16 декември 2015 г. Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.
47. V. Предвидените в Коалиционното споразумение съвместни формати, в това число съвместни заседания на парламентарните групи, да участват активно в обсъждането и вземането на решения във връзка с изпълнението на мерките по т. II.
48. VI. Настоящата декларация да бъде приложение към Коалиционното споразумение между ПП ГЕРБ и Политически съюз Реформаторски блок и парламентарно представените партии от КП Реформаторски блок.
49. Настоящата декларация е основа за водене на преговори между коалиционните партньори.
Източник: Клуб Z

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Това за шефа на РПУ-та - е чиста шега.Искахме да видим дали носи на майтап.Истината...

Начело със Бато, в сърцата със Тато потъваме дружно в червеното...

Ако протестът е за това-да се открият работни места, за това, че по-голямата част от...