СамокоВест

Инж. Любчо Луков в открито писмо до учителите: Горите Шумнатица, Широката планина и Демир капия са на училищното настоятелство

 Breaking News

Инж. Любчо Луков в открито писмо до учителите: Горите Шумнатица, Широката планина и Демир капия са на училищното настоятелство

Инж. Любчо Луков в открито писмо до учителите: Горите Шумнатица, Широката планина и  Демир капия са на училищното настоятелство
октомври 10
18:33 2017

 

В отворено писмо до учителите, учениците и гражданите на община Самоков инж. Любчо Луков защитава тезата, че горите Шумнатица, Широката планина и  Демир капия са на училищното настоятелство. Публикуваме пълния текст на писмото:

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И СЪГРАЖДАНИ,

До национализацията на горите, извършена на 09.04.1946г.  горите Шумнатица и Широката поляна/планина/-общо 5346 дка, както и гората Демир капия-общо над 40 000 дка /от които 3000 дка високостеблена гора и 37 000 дка пасища с клек/, са били собственост на училищното настоятелство. Не са само те, настоятелството е било собственик и на много други гори и имоти, дарени му от самоковци–патриоти.Един от тях-Христо Самоковец, даже дарява Витоша като яйлък-право на паша и отглеждане на добитък върху площ от2500 дюлюйма до Черния камък/Черни връх/ на настоятелството. Чорбаджи Мано дарява от всеки негов дял на Рила по 1/8 част като яйлък на настоятелството. Той закупува Рила от юруците-мюсюлманско племе с най-добрата конница в света. Настоятелството  беше собственик и на магазин в пазара, имам точните му данни.

Сега въпросните гори-Шумнатица, Широката планина/поляна/ и  Демир капия-са държавни. Трябва да се посъветвате задължително с адвокати,  според мене трябва да се направи следното:

1/Да се избере и регистрира Самоковско училищно настоятелство

2/Това настоятелство да поиска от Народното събрание и от парламентарно представените партии да удължат срока за подаване на заявления за възстановяване собствеността върху горите и земите от горския фонд, който изтече преди 7 години.

След като той бъде възстановен, настоятелството следва да подаде в Общинска служба по Земеделие и гори заявление за възстановяване на собствеността му върху всички гори, за които има документи.

Във време на непрекъснати боричкания между партиите, което е нормално за всяка демократична държава, не е проблем НС да удължи  въпросния срок с няколко месеца. Ако част от горите попадат в парк Рила или са продадени или възстановени на друг заявител, Общинска служба земеделие и гори е длъжна да възстанови  на настоятелството други гори от държавния  горски фонд -с идентично качество и размер  възможно най-близо. Ако част от тях са изсечени- държавата е длъжна да плати добитото количество и да ги залеси. До тогава морално е тези, които ползват в момента тези гори и имоти, да предоставят приходите от тях на самоковското училищно настоятелство, за регистрирането на което никой не бива да пречи!

Ние, гражданите на Самоков, вярваме, че новото училищно настоятелство ще се състои от преобладаващо почтени хора, които ще изработят устав от няколко реда, първа точка в който ще бъде:

„Имотите на училищното настоятелство не могат да се продават, заменят или залагат !“-така, както е бил уставът на някогашното настоятелство.

А и да не е бил-сега ще бъде !

Надявам се гражданите на Самоков да имат  грижата за кражба от училищните имоти, крадецът да получи наказание според законите на Хан Крум! Волята на дарителите и интересите на децата са над всичко!

С уважение: инж.Любчо Луков

Related Articles

1 Comment

  1. Самоковец ловджия
    Самоковец ловджия октомври 17, 11:43

    Твърде вероятно е горите Шумнатица и Широката планина да са възстановени на Общината.Иначе как Ангел Николов учредяваше там права на строеж?!Ако е така, Общината следва от морални съображения да предостави ползването им изцяло на училищното настоятелство, а най-добре е да ги дари на училищното настоятелство.И вместо да се правят договорки да бъдат теслимени на тоя или оня „наш човек“ за ловно поле, това да стане чрез публичен търг при максимална разгласа.Защото знаем какво прави Ганис където стъпи-сеч до голо и стотици хиляди дългове, които не плаща, а взема нови сечища с новорегистрирани фирми.

    Reply to this comment

Write a Comment

Latest Comments

Не е нужно да си от Англия или някоя друга цивилизована държава, за да прецениш...

Следва да се има в предвид и факта, че самоковската община има на ВЛОГ В...

ДЪРЖАВАТА НИ ПРЕД ОЧИТЕ НИ СЕ РАЗКАПА НАПЪЛНО!!!...