СамокоВест

Дирекция Бюро по труда-Самоков с амбициозна програма за насърчаване на заетостта

 Breaking News

Дирекция Бюро по труда-Самоков с амбициозна програма за насърчаване на заетостта

Дирекция Бюро по труда-Самоков с амбициозна програма за насърчаване на заетостта
октомври 26
18:53 2016

От началото на тази седмица в Бюро по труда – Самоков се приемат документи на младежи, завършили висшето си образование и неработили по специалността си. Квотите за кандидатстване за работа в централните ведомства, общинските и областните администрации са обявени на официалната страница на Агенция по заетостта. За община Самоков са обявени три работни места, 1 в бюрото по труда и 1 в дирекция социално подпомагане, отдел „Закрила на детето”. Младежи до 29 години със завършено висше образование и отговарящи на изискванията на програмата могат да подадат документи до 18 ноември. Едно лице може да кандидатства за до 3 работни места, като в едно ведомство за не повече от 2 работни места.

Младежката безработица е в центъра на внимание на Дирекция Бюро по труда. За наемане на безработни младежи по различните мерки за младежка заетост са отпуснати 52 740 лв. 7 357 лв. са предвидени за субсидиране на места за безработни младежи с увреждания или такива от социални заведения. 3936 лв. са определени за наемане на младежи за непълно работно време и 2 694 лв. – за чиракуване на лица до 29 години с основно или по-ниско образование.

Предвидени са средства за насърчаване на заетостта и за останалите рискови групи. За наемане на лица над 55 годишна възраст – 3 173 лв., за наемане на самотни родители с деца до 5 годишна възраст – 12 762 лв. и за наемане на лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време – 2 084 лв.  За обучение и заетост на продължително безработни лица са предвидени 7530 лв., като се финансират работодатели от частния сектор и читалища в Община Самоков.

Субсидират се и първите пет работни места за новоразкрити микропредприятия с 4 860 лв.

За държавни и общински лечебни заведения, общински училища и детски градини, както и за предприятия с общинско или държавно участие са отпуснати средства в размер на 2 830 лв. Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи в срок до 2 ноември включително.

Днес Дирекция Бюро по труда проведе поредната трудова борса, на която бе дадена възможност за директна връзка между двете страни на трудовия пазар. Проведената трудова борса бе съобразена с началото на туристическия сезон. Поканени за участие бяха предимно работодатели от сферата на туризма.

Традиционно на трудовите борси освен възможности за намиране на работа се представят и възможности за преквалификация, а също и за кандидатстване по мерките за заетост.

За повече информация – Дирекция Бюро по труда-Самоков

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Мъртвият е безпомощен, той е пасивен, с мъртвия можеш да правиш всичко. И това е...

Има и друга мода-режат здрави органи-жлъчки, уж хернии и т.н. А един тарикат праща при...

Не е нужно да си от Англия или някоя друга цивилизована държава, за да прецениш...