СамокоВест

Граждани за Проектобюджет 2018 на Община Самоков: Предвижда се да се харчат средства с лека ръка

 Breaking News

Граждани за Проектобюджет 2018 на Община Самоков: Предвижда се да се харчат средства с лека ръка

Граждани за Проектобюджет 2018 на Община Самоков: Предвижда се да се харчат средства с лека ръка
януари 11
17:32 2018

В писмо до кмета на Община Самоков Владимир Георгиев група граждани изразяват становището си относно Проектобюджет 2018 на Общината. Публикуваме позицията на гражданите без редакторска намеса:

Господин кмете, в отговор на Вашата Покана / по реда на чл.84 ал.6 от ЗПФ/ от 08. 01. 2018г. Ви представяме настоящето Становище. Очакваме, че на 12.01.2018г. по него ще вземат отношение всички участници в Публичното обсъждане.  На пръв поглед нещата изглеждат добре- балансиран бюджет, липса на дефицити т.е. не е на лице недостиг на средства. В крайна сметка се очертава нещо като спокойна дейност на общината/ от финансова гледна точка/ . При един по- внимателен прочит обаче се набиват в очи някои неясноти и което е по- важно видно е, че се предвижда да се харчат средства с лека ръка.  От гледна точка на обществения интерес едва ли е най-целесъобразно това да стане по  предлагания  от Вас начин. Имаме предвид следните разходи:

  1. Разходи за официални национални, регионални и други празници и фестивали, за изграждане на инфраструктурни културни обекти за над 400хил.лв. . Тези прояви май станаха твърде много, а част от тези средства биха могли да се използват при други недоимъци и дефицити. При срещите ни с гражданите на Община Самоков установяваме, че съществуват доста противоречиви мнения относно тематичната и традиционалистка насоченост на културната инфраструктура в града- Паметник на Опълченците, Паметник на Васил Стоин, но никой не се и сеща да предвиди изграждането на Паметна стена на жертвите на комунистическия режим от Община Самоков. Буди недоумение у много хора предвиденият в разходната част на бюджета основен ремонт на „Доспевската къща“ за 50хил. лв. Според тях размерът на тази стойност е прекомерно висок.
  2. Неясноти има и в параграф 5100- основен ремонт т.20 от Поименния списък на обектите за строителство и основен ремонт, а именно: „ Повишаване енергийната ефективност на: Административната сграда на общината, на РУП-Самоков и на ОУ“Митрополит Авксентий Велешки“ на обща стойност 4 165 000лв. Наред с другите въпроси около тези обекти възниква и въпросът: Ако  тези средства от Европейския Съюз не постъпят или ако в Община Самоков постъпят само част от тях какво би последвало от това? Същото касае и т. от 20 до 30 в Поименния Списък. Доколкото ни е известно Община Самоков е  в отношения с точно определени изпълнители. Това няма ли да доведе до усложнения? Какви точно ще бъдат  тези усложнения и няма ли да са твърде много на брой?
  3. Относно параграф 5200: /Придобиване на дълготрайни материални активи/ – предвидени са суми за близо 2,5 милиона лева / без функция 03- образование/. Възниква въпросът: Дали всичкото това е необходимо? Не би ли могъл Списъкът по функция 06 да се рационализира?
  4. По отношение на параграф 5206/ изграждане на инфраструктурни обекти/ са предвидени следните суми: 1400 000 хил. лв. по Позиция 58 от които 930хил.лв. по бюджетни средства. Позиция 60- Велоалея за 200хил.лв., позиция 65- Алея на здравето в Парк „ Ридо“ за 150хил.лв. , Позиция 64-Помощна сграда „Мадан“ в Туристическата градина за още – 65 400 лв. Позиция 76- Благоустрояване на терен в Туристическата градина чрез доставяне на тенти и пейки за  65 хил.лв. Позиция 92- изграждане на друга Велоалея за нови 191 500 лв. И всичкото това след като вече е налице печалния опит от строителството на развлекателни съоръжения в Туристическата градина и от строителството на „Мадани“ и пр. Изобщо цялата Глава „Инфраструктурни обекти“ буди доста съмнения относно ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА и разбира се относно СТОЙНОСТТА на обектите. Общоизвестен е фактът, че данъкоплатците се интересуват най-вече от това как ще бъдат използвани парите им? Отговорът на тези немаловажни въпроси като че ли може да бъде намерен в няколкото неудачно реализирани  проекта.
  5. Според нас има неяснота и по Функция 6, т. 603- /Водоснабдяване и канализация от местните дейности/- не става ясно къде и как ще бъдат разходвани тези средства? Задълженията по стопанисването и поддръжката на ВиК мрежата са на ВиК- Софийска област и Община Самоков няма задължения, но все пак трябва да е ясно какво ще бъде строено на територията на общината.

Същото се отнася и за разходите по функция 6 т. 623 /Строителство ремонт и озеленяване/ –  Какви ще бъдат тези строителства, къде ще бъдат осъществявани и колко са те на брой? Независимо от факта, че това се финансира от Оперативна Програма- „Строителство, ремонт и озеленяване“ обществеността трябва да знае как се харчат тези пари, защото парите ще се харчат тук в Самоков, независимо от обстоятелството, че те идват от горепосочената Оперативна Програма.  Община Самоков е бенефициент по тази Оперативна Програма  и гореспоменатите парични средства, ще постъпят в банковата сметка на Община Самоков и предстои именно тя да се разпорежда с тях. Ето защо ние се интересуваме и от това как длъжностните лица от Община Самоков ще   осъществят тази деятелност?

Могат да се направят и други Бележки, главно по Разходната част на бюджета, но това са неща, които практиката ще покаже.

Господин кмете,

въпреки, че някои от длъжностните лица от Общинската Администрация могат да решат, че мястото на долупосочения проблем не е тук, но ние го поставяме, защото считаме, че самоковската общественост не е безразлична към обстоятелството как на практика се харчат парите ѝ ?

Ключовите въпроси са два:

1.Провеждат ли се съгласно Закона Обществените поръчки за изпълнението на предвидените в Поименния списък/ неразделна чат от Разходната част на бюджета/ строителни, ремонтни, благоустройствени и други мероприятия?

2.Редно е да изясните и дали не е налице и конфликт на интереси в случаите, когато са  възлагани  Поръчки за изброените дейности от ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ от  настоящия Общински съвет ?

Жителите на Община Самоков отдавна са свидетели на някои хлъзгави административно-процесуални практики и именно за това те считат, че още сега трябва да е  ясно какви са намеренията на общинарите.

Бъдещите действия на служителите от Общинска Администрация трябва да са прозрачни и кристално ясни . Колкото и да е специфична тази тема тя трябва да бъде дебатирана тъй като много от гражданите на общината проявяват завишен интерес към нея, а техните законни права и интереси не бива да бъдат неглижирани.

11.01 2018г.

гр. Самоков                            Подписали:

Анжелино Спасов Димитров –

инж. Славчо Димитров Георгиев –

инж. Антон Станков Пиргов –

д-р Константин Георгиев Панев-

инж. Славчо Георгиев Тасев –

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Абе хора, не разбрахте ли кой е ръководният принцип на работа на местите измамници обсебили...

Забравих да напиша, че преди 7-8 г. направих 2 улични табели от поцинкована оребрена ламарина,...

"В заключение кметът се похвали, че заради брошурите Самоков е получил две награди за иновативни...