СамокоВест

Близо 430 000 лв. получава общината от ДФ “Земеделие“ за ремонт на пътища

 Breaking News

Близо 430 000 лв. получава общината от ДФ “Земеделие“ за ремонт на пътища

Близо 430 000 лв. получава общината от ДФ “Земеделие“ за ремонт на пътища
ноември 17
14:22 2017

Kметът Владимир Георгиев подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Стойността на проекта е 424 836 лв.

Дейностите, включени в проекта, предвиждат строително-ремонтни дейности на общинските пътища Самоков – Драгушиново – Злокучане, Самоков-Доспей, пътят за Белчин. Предвидени са разходи и за изготвяне на проекти на пътищата, които ще се ремонтират, както и осъществяването на строителен надзор. Освен ремонт на настилката, проектът предвижда и изграждане на кабелен канал по трасетата на пътищата, обект на проекта, като по този начин ще се предотврати прекопаването на новата настилка при реализиране на инвестиционни намерения за прокарване на оптични или друг вид кабели. Предвидено е поставянето на пътна маркировка и пътни знаци. Заложени са всички видове дейности за основен ремонт на посочените общински пътища.

Общината ще подготви процедура за избор на изпълнители на заложените по проекта дейности. 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

На страницата съседна на тази, която касае опълченците на Шипка, са изброени деветте ...

Самоковско опълчение е имало още няколко пъти-в т.ч. и при епичните тридневни боеве над града...

От южната страна на Читалището рано или късно, народът ще постави два паметника-на всички генерали,офицери,...