СамокоВест

Бат Сали отърва условната присъда. Остава с глоба от 3 000 лева

 Breaking News

Бат Сали отърва условната присъда. Остава с глоба от 3 000 лева

Бат Сали отърва условната присъда. Остава с глоба от 3 000 лева
март 14
09:22 2018

Последно – бившият ДПС-депутат Александър Методиев, известен като Бат Сали, беше осъден да плати само глоба от 3 хил. лв. по делото за хулиганство и незаконно възпрепятстване на полицията. Това постанови Върховният касационен съд. Решението на ВКС е окончателно и не подлежи на протестиране и обжалване.

Методиев бе обвинен в хулиганство заради отказ да спре на полицейска проверка в Костенец през май 2016 г. и последвалите заплахи към униформените. Полицейски екип от местното РПУ му подал сигнал със стоппалка, но вместо да спре, той помахал на служителите и увеличил скоростта. Малко след това полицаите спрели бус, в който пътували седем човека, и им поискали личните документи за проверка. Един от тях нямал лична карта и полицаите започнали да му съставят акт. Тогава един от пътуващите се обадил на Методиев, депутатът се върнал, извадил служебната си карта и поискал обяснения от полицаите.

Методиев бе признат за виновен от Софийски градски съд и му бе наложено наказание 6 месеца лишаване от свобода условно, обществено порицание и глоба от 3000 лева. На втора инстанция Софийски апелативен съд потвърди наказанието.

Върховните съдии обаче не приеха, че Методиев е възпрепятствал действията на полицията.

С решението си ВКС изменя присъдата на Софийския апелативен съд в частта относно наложените на подсъдимия наказания 6 месеца „лишаване от свобода“ и „обществено порицание“ и го освобождава от наказателна отговорност,  като му налага административно наказание „глоба“ в размер на 3 000 лева.

В обосновката си ВКС пише: „Въззивният съд незаконосъобразно е приел, че с поведението си деецът е попречил противозаконно на орган на властта да изпълни задълженията си. Изложените в тази насока съображения от мотивите на атакуваната присъда са изведени в разрез с практиката на ВКС“.

Върховните съдии подчертават още, че не всяко неподчинение на разпореждане на орган на власт съставлява противозаконно пречене на изпълнението на задълженията на органа.

Съдебната практика ясно разграничава престъплението по 270, ал. 1 от НК от аналогичното административно нарушение по чл. 175, ал. 1, т. 4 от Закона за движението по пътищата по съответната степен на обществена опасност на осъществените деяния.

Чл. 270 от НК. Който противозаконно пречи на орган на властта, частен съдебен изпълнител или помощник-частен съдебен изпълнител да изпълни задълженията си, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от петстотин до две хиляди лева.

Чл. 175. от ЗДвП (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който:

откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението;

В съдебното решение пише, че отказът на Методиев да преустанови движението си след подаден сигнал със стоп-палка не е бил съпроводен с бягство, преследване, последващо укриване, съпротива или каквито и да е други целенасочени действия, ориентирани към укриване на самоличността му и умишлено препятстване на компетентните органи да му съставят акт за установеното административно нарушение.

Според съдебния състав на ВКС и второто деяние, включено в инкриминираната продължавана престъпна дейност, също е несъставомерно по чл. 270, ал. 1 от НК. Противозаконното препятстване може да се реализира преди или по време на изпълнението на задълженията на органа на власт. В разглеждания случай подсъдимият Методиев се е върнал на временния КПП, когато полицейски служител вече бил приключил със съставянето на акт за установяване на административно нарушение (липса на документ за самоличност) на футболист от футболния отбор на Самоков.

Върховните съдии приемат, че по отношение на престъплението хулиганство решението на САС е законосъобразно и в съгласие със съдебната практика.

„Конкретиката на инкриминираната проява недвусмислено я характеризира като непристойна: посегателството срещу реда и общественото спокойствие е било осъществено от подсъдимия Методиев чрез редица агресивни и демонстративни действия – подсъдимият парадирал с качеството си на народен представител, размахвайки служебната си карта; търсел обяснение от полицаите защо съставят актове на „неговите хора“; искал от тях отчет какво правят и защо спират автомобили; отправял към полицейските служители груби реплики, настоявал да му представят актовете, които били съставени до момента и доказателства за какво били съставени; заплашвал ги с уволнение и пр.”, посочва ВКС. Според съдебния състав такова поведение без съмнение представлява грубо незачитане на установения в държавата порядък и демонстрира явно неуважение към личността и нейните охранявани права, както и към длъжностното качество на служителите на полицията, с което се осъществява обективната страна на престъплението по чл. 325, ал. 1 от НК. (хулиганство).

„Дори само произнесените реплики (…) красноречиво илюстрират недопустимия в едно цивилизовано общество маниер на отнасяне от страна на самозабравил се, облечен във власт човек, който с чувство на безнаказаност и без задръжки си е позволил да погазва достойнството на други хора, при това в качеството им на органи на властта“, пишат съдиите от ВКС.

Според съда обаче предвидените за това престъпление наказания, както и обстоятелствата, че подсъдимият не е бил осъждан за престъпление от общ характер и не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, Глава осма от НК, а от деянието не са причинени имуществени вреди, обуславят задължителното приложение на чл. 78а, ал. 1 от НК спрямо подсъдимия Методиев – освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Latest Comments

Прав е Кирил Бонев(брат Киро), че управниците ни страдат от "сърдечна недостатъчност" или по иначе...

Високо до бога.......

А,да минем към София!! Ако може, що не минем направо към....Брюксел примерно!!! ...